Uutiset

Takaisin

Äänestyspaikoilla kerätään varoja kotimaiselle vammais- ja terveystyölle

Uutiskuva

Äänestyspaikoilla kerätään varoja kotimaiselle vammais- ja terveystyölle

10.04.2019

Pieni ele -lipaskeräys toteutetaan 3.–14.4. eduskuntavaalien äänestyspisteillä. Lahjoistusten avulla huolehditaan, että pitkäaikaissairaat ja vammaiset saavat tarvitsemansa tuen ja avun.

Pieni ele kerää lahjoituksia kotimaiselle vammais- ja terveystyölle. Keräystuotto jaetaan mukana olevien 17 vammais- ja terveysjärjestön kesken. Myös Epilepsialiitto jäsenyhdistyksineen osallistuu Pieni ele -keräykseen.

Valtakunnalliset järjestöt ohjaavat lahjoitukset esimerkiksi kuntoutukseen, apuvälineiden hankintaan ja edunvalvontaan. Järjestöjen paikallisyhdistykset toteuttavat keräysvaroin muun muassa neuvontaa, tukiryhmiä ja virkistystoimintaa. Järjestöihin kuuluu noin 400 000 jäsentä.

Epilepsialiitto jakaa lahjoistusvaroista 75 prosenttia paikallisten epilepsiayhdistysten vapaaehtois-, vertais- ja virkistystoimintaan. Epilepsia on sairautena monimuotoinen, yllätyksellinen ja arkea haastava, jolloin vertaistuen merkitys korostuu.

Lipaskeräystä hoitaa äänestyspisteillä yli 10 000 vapaaehtoista. Myös suurella osalla heistä on jokin vamma tai pitkäaikaissairaus.

Pieni ele -keräys tunnettiin aiemmin nimellä Vaalikeräys. Se syntyi jo vuonna 1907, jolloin ensimmäisten eduskuntavaalien yhteydessä kerättiin varoja tuberkuloosin torjumiseen.

Tutustu myös muihin lahjoitusvaihtoehtoihin:

- Verkkolahjoitus www.pieniele.fi/verkkolahjoitus

- Otto&lahjoitus Otto-käteisnostoautomaateilla 1.3.–26.5.2019, lahjoitussumma 5 euroa

- Mobiilimaksu MobilePay numeroon 53834

- Tekstiviesti LAHJOITA 5 numeroon 16301, lahjoitussumma 5 euroa

Keräyksen toteuttavat:

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto, Epilepsialiitto, FDUV, Hengitysliitto, Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kehitysvammaliitto, Kuuloliitto, Kuurojen liitto, Mielenterveyden keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Näkövammaisten liitto, Psoriasisliitto, Diabetesliitto, Reumaliitto ja Sydänliitto

 

 

Sivu on päivitetty 10.04.2019


Epilepsialehdet 2020

Epilepsialehti julkaistaan viisi kertaa vuodessa printtinä sekä kaikille avoimena, linkki- ja kuvarikastein vahvistettuna digilehtenä. Marraskuun numeron 5/2019 välissä ilmestyivät myös toivotut kurssiesitteemme.

Epilepsialehti 2/2020

Aiheina mm.

Lasten epilepsiat ja kuumekouritukset

Epilepsiaa sairastavan nuoren sujuva siirtymävaihe

Erityisen rakas omaishoitajuus

 

Epilepsialehti 1/2020

Aiheina mm.

Kansainvälinen epilepsiapäivä 10.2.

Häiriöt lääkkeiden saatavuudessa

Yökylän ihme

Miten vertaismentori voi auttaa

Henkilökuvassa yhdistysaktiivi Marita Somero-Sajo

Sivu on päivitetty 06.04.2020