Uutiset

Takaisin

Suomessa tutkitaan: Epilepsialääkkeiden yhteys keuhkokuumeriskiin Alzheimerin tautia sairastavilla potilailla

Uutiskuva

Suomessa tutkitaan: Epilepsialääkkeiden yhteys keuhkokuumeriskiin Alzheimerin tautia sairastavilla potilailla

22.03.2019

Alzheimerin tautia sairastavilla, jotka käyttävät epilepsialääkeryhmän lääkkeitä, on noin kaksinkertainen keuhkokuumeen riski verrattuna ei-käyttäjiin, havaittiin tuoreessa Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa. Riski oli suurimmillaan käytön alussa, mutta säilyi pitkäaikaiskäytössäkin ei-käyttäjiä korkeammalla tasolla. Tulokset julkaistiin Journal of Alzheimer’s disease-lehdessä.

Yksittäisistä lääkeaineista fenytoiinin, karbamatsepiinin, valproaatin sekä pregabaliinin käyttöön liittyi kohonnut keuhkokuumeen riski. Hyvin harvalla, alle 10 prosentilla epilepsialääkkeiden käyttäjistä oli diagnosoitu epilepsia, joten monet todennäköisesti käyttivät epilepsialääkkeitä muihin käyttöaiheisiin, esimerkiksi hermoperäiseen kipuun tai dementiaan liittyviin käytösoireisiin. Osalla epilepsialääkkeistä on sedatiivisia eli väsyttäviä vaikutuksia, ja tämä saattaa selittää niiden käyttöön liittyvää keuhkokuumeen riskiä.

Nyt julkaistu tutkimus on ensimmäinen, jossa epilepsialääkeryhmän käyttöön liittyvää keuhkokuumeen riskiä tutkittiin Alzheimerin tautia sairastavilla. Aiemmassa, nuorten aikuisten tutkimuksessa yhteyttä keuhkokuumeeseen ei löydetty. – Jatkotutkimuksissa tuleekin selvittää, ovatko iäkkäät erityisen herkkiä näiden lääkkeiden vaikutuksille. Alzheimerin tautia sairastavilla on suurempi todennäköisyys sairastua keuhkokuumeeseen ja heillä myös siihen liittyvä kuolleisuus on suurempi kuin tautia sairastamattomilla. Sen vuoksi onkin tärkeää arvioida käytön hyötyjä ja haittoja tarkkaan, erityisesti muuhun kuin epilepsian hoitoon, toteaa tutkimusartikkelin ensimmäinen kirjoittaja, dosentti Heidi Taipale.

Tutkimus perustuu Itä-Suomen yliopiston valtakunnalliseen rekisteripohjaiseen MEDALZ-tutkimukseen, jossa seurataan kotona asuvia Alzheimerin tautiin sairastuneita suomalaisia. Tässä tutkimuksessa aineiston 70718 Alzheimerin tautia sairastavasta henkilöstä tutkittiin niitä 5769 henkilöä, jotka aloittivat epilepsialääkkeiden käytön, sekä heille kaltaistettuja, näitä lääkkeitä käyttämättömiä vertailuhenkilöitä.

Lisätietoja:

Dosentti Heidi Taipale, Itä-Suomen yliopisto, farmasian laitos, heidi.taipale(at)uef.fi

Tutkimusartikkeli:

Taipale H, Lampela P, Koponen M, Tanskanen A, Tiihonen J, Hartikainen S, Tolppanen AM. Antiepileptic drug use is associated with an increased risk of pneumonia among community-dwelling persons with Alzheimer’s disease -matched cohort study. Journal of Alzheimer’s disease 2019, julkaistu verkossa 11.2.2019. DOI: 10.3233/JAD-180912.

 

Sivu on päivitetty 22.03.2019


Epilepsialehdet 2020

Epilepsialehti julkaistaan viisi kertaa vuodessa printtinä sekä kaikille avoimena, linkki- ja kuvarikastein vahvistettuna digilehtenä. Marraskuun numeron 5/2020 välissä ilmestyivät myös toivotut kurssiesitteemme.

Voit myös antaa meille palautetta lehdestä palautelomakkeella, johon pääset tästä linkistä. Kaikki saamamme palaute on meille arvokasta, sillä teemme lehteä lukijoita varten. Kehitämme lehteä palautteen pohjalta.


Epilepsialehti 4/2020

Aiheina mm.

 • Epilepsian digihoitopolku
 • Etävastaanottoihin vauhtia koronakeväänä
 • Etähengailua Nuorten sohvanurkassa
 • Iloa ja kaveruutta lasten seikkailukurssilla
 • Pirkon tarina: Elämää kaatumataudin varjossa
 • Tekoälyn hyödyntäminen epilepsian hoidossa
 • Digikaverilta tukea digipalveluiden käyttöön

Epilepsialehti 3/2020

Aiheina mm.

 • Epilepsia ja parisuhde
 • Ruokavaliohoito voi auttaa lapsen epilepsiassa
 • Koronakriisi haastaa lasten oikeuksia
 • Epilepsia ja koronavirus
 • Kuopion epilepsiasymposiumi 2020

 

Epilepsialehti 2/2020

Aiheina mm.

 • Lasten epilepsiat ja kuumekouritukset
 • Epilepsiaa sairastavan nuoren sujuva siirtymävaihe
 • Erityisen rakas omaishoitajuus

 

Epilepsialehti 1/2020

Aiheina mm.

 • Kansainvälinen epilepsiapäivä 10.2.
 • Häiriöt lääkkeiden saatavuudessa
 • Yökylän ihme
 • Miten vertaismentori voi auttaa
 • Henkilökuvassa yhdistysaktiivi Marita Somero-Sajo

Sivu on päivitetty 14.09.2020