Uutiset

Takaisin

Haluatko olla mukana edistämässä hyvää lääkeinformaatiota – ilmoittautuminen Fimean työryhmiin käynnissä

Uutiskuva

Haluatko olla mukana edistämässä hyvää lääkeinformaatiota – ilmoittautuminen Fimean työryhmiin käynnissä

23.11.2020

Potilaalla ja lääkkeiden käyttäjällä on oikeus saada tietoa hoidostaan ja lääkityksestään. Riittävä lääkeinformaatio ja neuvonta ovat onnistuneen lääkehoidon edellytyksiä.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on sosiaali- ja terveysministeriön alainen virasto, jonka yhtenä tehtävänä on tuottaa ja välittää lääketietoa. Fimea hoitaa myös lääkealan lupa- ja valvontatehtäviä. 

Fimea koordinoimaa valtakunnallista lääkeinformaatioverkostoaollaan kokoamassa uudella rakenteella toimintakaudelle 2021–2026. Tulevalla kaudella lääkeinformaatioverkostossa toimii kuusi alatyöryhmää. Työryhmän jäsenet edustavat aina jotakin organisaatiota, esimerkiksi potilasjärjestöä, ammattiliittoa, yhdistystä, julkista toimijaa, koulutusorganisaatiota, yritystä tai muuta vastaava tahoa, joka tuottaa, välittää tai käyttää lääkeinformaatiota ja haluaa edistää Kansallisen lääkeinformaatiostrategian tavoitteita. 

llmoittautuminen verkoston alatyöryhmiin on parhaillaan käynnissä.  Työryhmiin toivotaan mukaan erityisesti lääkkeiden käyttäjien edustajia eli potilasjärjestöjen ja yhdistysten jäseniä. Työryhmät kokoontuvat noin neljä kertaa vuodessa virka-aikana. Lisäksi verkostolla on yksi vuosittainen yhteistapaaminen, jossa pääsee keskustelemaan ja tapaamaan muiden työryhmien jäseniä. Kokouksiin voi osallistua etänä.

Alatyöryhmien teemat vuosina 2021–2026

 • Ajantasainen lääkitystieto muodostaa perustan järkevälle lääkehoidolle 
 • Lääkkeen käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen 
 • Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua 
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä on työtehtävän edellyttämä lääkehoidon osaaminen 
 • Tutkimus ja seuranta
 • Lääkealan viestijät  

Lue lisää lääkeinformaatioverkostosta ja perustettavista työryhmistä 

Haluaisitko sinä olla mukana lääkeinformaatioverkoston toiminnassa? Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Paulaan mahdollisimman pian, viimeistään perjantaina 27.11, niin voimme jutella asiasta lisää.

Sosiaaliturva-asiantuntija Paula Salminen, paula.salminen@epilepsia.fi, p. 050 574 2488

 

Sivu on päivitetty 23.11.2020


Epilepsialehdet 2020

Epilepsialehti julkaistaan viisi kertaa vuodessa printtinä sekä kaikille avoimena, linkki- ja kuvarikastein vahvistettuna digilehtenä.

Voit myös antaa meille palautetta lehdestä palautelomakkeella, johon pääset tästä linkistä. Kaikki saamamme palaute on meille arvokasta, sillä teemme lehteä lukijoita varten. Kehitämme lehteä palautteen pohjalta.

 

Epilepsialehti 5/2020

Aiheina mm.

 • Kun sairaus on harvinainen, vertaistuen merkitys korostuu
 • Kaisan tarina: Vauvan sairastuminen pysäyttää
 • Harvinaisepilepsiat – mistä on kyse?
 • Vaikeaa epilepsiaa sairastavan lapsen kehitys ja sosiaalinen toimintakyky
 • Toni Kulju väitteli vagushermostimulaatiosta
 • Matin tarina: elämänasenne auttaa arjessa harvinaisen epilepsian kanssa
 • Aikuisen ketogeeninen dieetti
 • Ruokavaliohoito lapsen epilepsiassa


Epilepsialehti 4/2020

Aiheina mm.

 • Epilepsian digihoitopolku
 • Etävastaanottoihin vauhtia koronakeväänä
 • Etähengailua Nuorten sohvanurkassa
 • Iloa ja kaveruutta lasten seikkailukurssilla
 • Pirkon tarina: Elämää kaatumataudin varjossa
 • Tekoälyn hyödyntäminen epilepsian hoidossa
 • Digikaverilta tukea digipalveluiden käyttöön

Epilepsialehti 3/2020

Aiheina mm.

 • Epilepsia ja parisuhde
 • Ruokavaliohoito voi auttaa lapsen epilepsiassa
 • Koronakriisi haastaa lasten oikeuksia
 • Epilepsia ja koronavirus
 • Kuopion epilepsiasymposiumi 2020

 

Epilepsialehti 2/2020

Aiheina mm.

 • Lasten epilepsiat ja kuumekouritukset
 • Epilepsiaa sairastavan nuoren sujuva siirtymävaihe
 • Erityisen rakas omaishoitajuus

 

Epilepsialehti 1/2020

Aiheina mm.

 • Kansainvälinen epilepsiapäivä 10.2.
 • Häiriöt lääkkeiden saatavuudessa
 • Yökylän ihme
 • Miten vertaismentori voi auttaa
 • Henkilökuvassa yhdistysaktiivi Marita Somero-Sajo

Sivu on päivitetty 16.12.2020