Uutiset

Takaisin

Vastaa kyselyyn: Millainen on epilepsiaa sairastavien ihmisten arki?

Uutiskuva

Vastaa kyselyyn: Millainen on epilepsiaa sairastavien ihmisten arki?

24.01.2019

 

Epilepsiaa sairastavien ihmisten arjesta ja elämänlaadusta ei tiedetä riittävästi. Tutkimustietoa on vain vähän, ja meillä Suomessa tieto on jo yli kymmenen vuotta vanhaa. Tässä ajassa on ehtinyt tapahtua paljon.

Siksi Epilepsialiitto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu keräävät tietoa epilepsiaa sairastavien arjesta uudella 3X10D®-elämäntilannemittarilla. Haluamme selvittää kattavasti, mitä epilepsiaa sairastavien ihmisten arkeen kuuluu juuri nyt. 

Tutkimukseen toivotaan eri-ikäisiä ja erilaisen sairaushistorian omaavia epilepsiaa sairastavia vastaajia. Tarkkaa alaikärajaa ei ole, vastaajan tulee ymmärtää tutkimuksen tavoite ja kysymysten sisällöt.

Miten mitataan?

Aineisto kerätään sähköisellä lomakkeella, jonka linkkiä jaamme Epilepsialiiton viestintäkanavien kautta: Epilepsialehti, www.epilepsia.fi, www.facebook.com/epilepsialiitto, www.facebook.com/epilepsiankanssa.

Tutkimuksessa elämänlaatua arvioidaan kymmentä keskeistä elämänaluetta mittaavalla 3X10D®-elämäntilannemittarilla. Elämää arvioidaan fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten tilanteiden osalta. Lisäksi kartoitetaan, miten epilepsia vaikuttaa erilaisista toiminnoista selviämiseen.

Kysely toteutetaan täysin nimettömänä, vastauksista ei voi tunnistaa kenenkään henkilöllisyyttä. Tulokset raportoidaan tilastollisina taulukoina. Syntyvän aineiston omistavat Epilepsialiitto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu (rekisterinpitäjät), jotka huolehtivat aineiston säilytyksestä salasanalla suojatussa tietojärjestelmässä. Aineisto voidaan antaa myöhemmin tutkijoiden analysoitavaksi tutkimuskäyttöön. Tulokset raportoidaan Epilepsialehdessä ja tieteellisissä julkaisuissa. 

Tutkimuksen toteutukselle on Epilepsialiiton hallituksen lupa ja se on saanut eettisen ennakkoarvion pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen ihmistieteiden eettiseltä toimikunnalta.

Lisätietoja
Asiantuntija, dosentti Sakari Kainulainen, Diakonia-ammattikorkeakoulu, sakari.kainulainen@diak.fi, puh. 040 8696018
Sosiaaliturva-asiantuntija Paula Salminen, Epilepsialiitto, paula.salminen@epilepsia.fi, puh. 050 574 2488
 

Linkki kyselyyn tästä

Sivu on päivitetty 14.02.2019


Uutiskuva

Epilepsialehdet 2019

Epilepsialehti 5/2019

Aiheina muun muassa:

Kuntoutumiskursseilta hankit pääomaa, jolla selviät sairautesi kanssa

Epilepsian Käypä hoito -suositukset on päivitetty

Vaikuttajafoorumi 2019

Kaverikahvilat

Epilepsialehti 4/2019

Vapauden kokemukset pitkäaikaissairailla

Henkilökuvassa näyttelijä Alina Tomnikov

Satu Aaposta ja Emmasta käsittelee epilepsiaa lapsen näkökulmasta

Vertaistuki on valtava arjen voimavara

Epilepsialehti 3/2019

Toiminnalliset ei-epileptiset kohtaukset

Lähtölaukaus mentoroinnille

Elämä haurauden edessä

Etäsopeutumisvalmennuskurssit

Epilepsialehti 2/2019

Soilin lapsuus Vaajasalon parantolassa

Korkeat asiakasmaksut voivat estää terveydenhuollon palveluiden käyttöä

Henkilökuvassa Satu Vyyryläinen

Vinkkejä nuorille kesätyön hakuun

Epilepsialehti 1/2019

Valtakunnallinen 112-päivä

Osaatko auttaa – Epilepsiakohtauksen ensiapu

Kodin ja koulun sujuva yhteistyö – lapsen etu edellä

Supersankari-kerho

Sivu on päivitetty 22.01.2020