Är epilepsi ärftlig?

Hos de flesta personer är epilepsin en sjukdom med många faktorer, där anfallssymptomen bryter ut så att både ärftliga och miljöfaktorer medverkar. Bland barnen till en person med epilepsi antas i allmänhet ca 5-10 %, och av syskonen till ett barn med epilepsi ca 2-4 % ha risk att insjukna i epilepsi, men för avlägsnare släktingar (t.ex. kusiner, barnbarn) är risken inte förhöjd. För en del epilepsier ansluter sig en mera betydande ärftlig benägenhet än för de andra. Dessa epilepsier är sådana som börjar i barndomen eller ungdomen, vanligen till prognosen godartade generaliserade epilepsisyndrom. För några sällsynta epilepsisyndrom är det exakta genfelet och arvsgången känd. Dessa epilepsier som ärvs oförändrade från föräldrar till barn är dock endast 1-2 % av samtliga epilepsier.

Sivu on päivitetty 29.10.2015