Uutiskuva

Arvot, periaatteet ja strategia

 

Teemme työtä epilepsiaa sairastavien ihmisten ja heidän läheistensä osallisuuden, yhteisöllisuuden ja tasa-arvon puolesta. Tuemme epilepsiaa sairastavia ja heidän läheistensä hyvinvointia elämän eri vaiheissa ja tarjoamme merkityksellistä toimintaa ja vertaistukea.

 

Unelmamme 2025

Jokainen epilepsiaa sairastava saa hyvää hoitoa ja voi elää tasa-arvoista, omannäköistä elämää.

 

Arvomme

Toimintaamme ohjaavat meille tärkeät ja arvokkaat asiat kuten rohkeus, luotettavuus, toiveikkuus.


Epilepsiayhteisönä olemme

Rohkea
Tuemme rohkeasti heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä. Rohkaisemme jokaista elämään omannäköistä elämää. Uskallamme kokeilla uusia asioita ja nostaa esiin myös arkoja ja vaikeita puheenaiheita. Meillä on rohkeutta keskittyä olennaiseen ja tehdä valintoja.

Luotettava
Olemme luotettava kumppani. Välitämme asiantuntija- ja kokemustietoa epilepsiasta. Kerromme toiminnastamme läpinäkyvästi.

Toiveikas
Vahvistamme uskoa tulevaisuuteen, jokaisen omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin vaikuttaa.
 

Periaatteemme

Yhdenvertaisuus
Edistämme tasa-arvoa, ehkäisemme syrjintää ja vähennämme ennakkoluuloja.

Yhteisöllisyys
Yhteisömme muodostuu epilepsiaa sairastavista ihmisistä, heidän läheisistään, yhteistyökumppaneistamme ja sidosryhmistämme. Olemme helposti lähestyttävissä ja toimintamme on avointa kaikille. Kohtaamme ihmiset aktiivisina toimijoina ja tekijöinä.

Avoimuus
Toimimme ja viestimme avoimesti ja ymmärrettävästi. Kannustamme ihmisiä kertomaan avoimesti epilepsiasta ja elämäntilanteestaan.

 

Epilepsialiiton liittokokous hyväksyi uuden strategian liittokokouksessa 5.9.2020.
Kiitos kaikille strategiatyöhön osallistuneille ja unelmaamme vaikuttaneisiin vapaaehtoisiin, luottamushenkilöihin ja asiantuntijoihin!

 

Sivu on päivitetty 08.10.2020