Arvot ja strategia

 

Tasa-arvo
Kunnioitamme ihmisten tasa-arvoa, puolustamme yksilöiden oikeuksia ja oikeutta parhaaseen hoitoon.

Ihmisen kunnioittaminen
Kohtelemme ihmisiä oikeudenmukaisesti ja ystävällisesti. Jokaista kuunnellaan, kunnioitetaan ja toisesta välitetään.

Asiakaslähtöisyys
Asiakkaiden ja palveluidemme käyttäjien tarpeet ohjaavat toimintaamme. Seuraamme asiakkaiden ja palveluidemme käyttäjien tarpeiden toteutumista mm. selvityksin palveluiden toimivuudesta, saatavuudesta ja asiakastyytyväisyydestä. Ryhdymme toimiin epäkohtien poistamiseksi.

Jatkuva kehittyminen
Huomioimme toiminnassamme ympäristön muutokset, hyödynnämme tutkimustietoa ja teemme yhteistyötä asiantuntijoiden kanssa sekä osallistumme tutkimushankkeisiin, kokeiluihin ja selvityksiin. Liitto on koulutusmyönteinen ja suuntautuu tulevaisuuteen. Kehitämme omaa palautejärjestelmää ja työilmapiirin avoimuutta. Hyödynnämme vuorovaikutusta.

Strategia

Epilepsialiitto rakentaa välittävää yhteisöä, edistää arjen sujuvuutta ja viestii epilepsiatutkimuksen tuloksista kansantajuisesti eri kanavissa. 

Epilepsialiiton hallitus ja henkilökunta käynnisti uuden strategiakauden valmistelun 27.11.2018. Uusi strategia vuoteen 2025 valmistellaan yhteistyössä epilepsiayhdistysten vapaaehtoisten, luottamushenkilöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa kuunnellen herkällä korvalla epilepsiaa sairastavien ihmisten ja heidän läheistensä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ääntä. Uusi strategia 2025 esitellään Epilepsialiiton liittokokouksessa keväällä 2020.

 

Sivu on päivitetty 05.06.2019