Ajankohtaista sosiaaliturvassa 2021

Epilepsialehti - Artikkeli

Vuosi on vaihtunut, ja on aika poimia muutamia sosiaaliturvassa tapahtuneita muutoksia. Samalla on hyvä kerrata, miten esimerkiksi Kelan lääke- ja matkakatot karttuvat.

Lääkkeet

Alkuvuodesta sinun pitää maksaa reseptilääkkeistä ensin 50 euroa itse ennen kuin Kela korvaa lääkekuluja. Lääkekustannusten vuosiomavastuu (ns. lääkekatto) on tänä vuonna 579,78 euroa. Myös alkuomavastuu 50 euroa lasketaan mukaan kerryttämään vuosiomavastuuta. Kun lääkekatto täyttyy, maksat loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta lääkkeestä vain 2,50 euroa.
Alkuomavastuun ja vuosiomavastuun täyttymistä voit seurata ajantasaisesti verkossa osoitteessa kela.fi/asiointi (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

Terveydenhuollon matkat

Kela korvaa sairaudesta ja kuntoutuksesta aiheutuneita matkakustannuksia. Korvausta saat ensisijaisesti julkisten kulkuvälineiden kustannusten mukaisesti.

Jos et voi käyttää julkista liikennettä terveydentilasi tai julkisen liikenteen puutteiden vuoksi, voit saada korvausta oman auton tai taksin käytöstä. Taksin käyttöä varten tarvitset terveydenhuollon antaman todistuksen. Oman auton käytöstä korvaus on 0,20 €/km omavastuun ylittävältä osalta.

Yhdensuuntaisen matkan omavastuu on 25 euroa. Kun kalenterivuoden aikana olet maksanut matkojen omavastuita 300 euroa, Kela korvaa matkat ylittävältä osalta kokonaan.

Jos matkan kustannukset jäävät alle omavastuun, maksat matkan itse. Myös nämä kustannukset kerryttävät vuotuista matkakattoa. Laita siis matkakorvaushakemukseen myös omavastuuta pienemmät matkakustannukset. Muista hakea korvausta 6 kuukauden kuluessa matkan tekemisestä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut

Julkisen terveydenhuollon maksukatto on 683 euroa vuodessa. Maksukattoon lasketaan mukaan esimerkiksi terveyskeskusmaksut, poliklinikkamaksut ja lyhytaikaisen sairaalahoidon maksut.

Maksukaton täytyttyä saat maksukaton piiriin kuuluvat palvelut pääsääntöisesti maksutta, mutta lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään enintään 22,50 euron hoitopäivämaksu.

Jos olet tyytymätön asiakasmaksuja koskevaan päätökseen, voit hakea siihen oikaisua. Saat ohjeet maksupäätöksen oikaisemisesta laskun mukana. Asiakasmaksuja on alennettava tai jätettävä kokonaan perimättä, jos ne vaarantavat sinun tai perheesi toimeentulon tai elatusvelvollisuudesta huolehtimisen.

Asiakasmaksuista tai esimerkiksi maksukattoon liittyvistä kysymyksistä voit kysyä omasta kunnastasi tai siitä sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksiköstä, jossa olet saanut hoitoa tai palvelua.

Uusi sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja säätelevä asiakasmaksulaki astuu voimaan 1.7.2021. Laki kohtuullistaa joitakin maksuja ja laajentaa maksuttomia palveluja (esimerkiksi hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa). Uudistus ei kuitenkaan puutu ongelmaan, joka koskettaa paljon lääkkeitä ja terveyspalveluja tarvitsevia ihmisiä. Vuoden vaihtuessa maksurasitus on kohtuuttoman suuri pienituloisille, kun lääkkeiden, matkojen ja asiakasmaksujen maksukatot nollautuvat.

Eläkkeen saajien asumistuki

Tilastojen mukaan vuokra-asunnossa asuvien eläkkeensaajien vuokrat ovat nousseet vuoden kuluessa keskimäärin 0,9 prosenttia. Eläkkeensaajien asumistuessa tämä otetaan huomioon niin, että tuen laskemisessa käytettyjen hyväksyttävien asumismenojen enimmäismääriä on korotettu 0,9 prosenttia.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavasta työtoiminnasta annettuun lakiin on tehty muutoksia, joilla pyritään vahvistamaan asiakkaan oikeutta saada tarvitsemiaan sosiaalihuollon palveluja. Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu niille pitkään työttöminä olleille henkilöille, jotka eivät työ- ja toimintakykynsä rajoitteiden vuoksi voi osallistua julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön.

Henkilöstömitoitus ympärivuorokautisessa hoidossa

Vuoden alusta henkilöstömitoitus on vähintään 0,55 työntekijää asiakasta kohti. Vähimmäismitoitus koskee iäkkäiden ihmisten tehostettua palveluasumista ja pitkäaikaista laitoshoitoa. Mitoituksen on oltava korkeampi, jos asukkaiden toimintakyky ja palvelutarve sekä palvelujen laadun varmistaminen sitä edellyttävät.

Opiskelijaterveydenhuollon maksu Kelalle

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestäminen on siirtynyt Kelan vastuulle. Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelevat maksavat terveydenhoitomaksun 35,80 euroa ensimmäistä kertaa Kelalle kevätlukukaudella 2021.

Lue lisää Kelan verkkosivuilta elämässä.fi (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

  • Lehden numero: 1/2021
  • Kuvat: Pexels
  • Aikuiset
  • Läheiset
  • Lapset
  • Nuoret
  • Perheet
  • Seniorit

Artikkelin kirjoittaja

Paula Salminen Paula vastaa liiton neuvonnasta, kuntoutumiskurssityöstä, sosiaaliturva-asioista, edunvalvonnasta sekä kehittämistoiminnasta.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?

Aiheeseen liittyvää