Ajankohtaista sosiaaliturvassa 2023

Epilepsialehti - Artikkeli

Kelan lääke- ja matkakorvaukset

Lääkekorvauksissa on 50 euron kalenterivuosikohtainen alkuomavastuu. Lasten ja nuorten ei tarvitse maksaa alkuomavastuuta ennen sitä vuotta, jolloin nuori täyttää 19 vuotta. Korvattavien reseptilääkkeiden vuosiomavastuu eli niin sanottu lääkekatto on 592, 16 €. Kun vuosiomavastuusi ylittyy, maksat reseptilääkkeistä vain 2,50 €/lääke/ostokerta.

Kela korvaa matkoja yleensä lähimpään terveydenhuollon hoitopaikkaan ja Kelan järjestämään kuntoutukseen. Matkojen omavastuuosuudet pysyvät ennallaan: 25 €/yhdensuuntainen matka, vuosiomavastuu 300 €. Tänä vuonna Kela ei enää lähetä erillistä vuosiomavastuukorttia osoituksena vuosiomavastuun täyttymisestä.

Kelan korvauksia yksityisestä sairaanhoidosta on poistunut

Yksityislääkärin vastaanottokäynneistä maksetaan edelleen korvausta, mutta valtaosa yksityislääkärin määräämien tutkimusten ja hoidon, kuten laboratoriotutkimusten korvauksista on poistunut. Esimerkiksi yksityistä fysioterapiaa ei enää korvata. Kela-korvaus säilyy niissä yksityisen sairaanhoidon tutkimus- ja hoitotoimenpiteissä, jotka koskevat mielenterveyden tai suun hoitoa.

Muutos vaikuttaa myös oikeuteesi saada matkakorvausta. Jos tutkimus tai hoito ei ole korvauksen piirissä, myöskään matkoihin ei voi saada korvausta. Jos sinulla on hyvinvointialueen myöntämä maksusitoumus tai palveluseteli esimerkiksi fysioterapiaan tai jos kyseessä on Kelan kuntoutus, matkakorvauksia maksetaan edelleen.

Indeksikorotuksia Kelan eläkkeisiin ja vammaisetuuksiin

Monia Kelan maksamia etuuksia, kuten kansaneläke, takuueläke, työmarkkinatuki ja peruspäiväraha sekä toimeentulotuen perusosa on korotettu kansaneläkeindeksin perusteella 4,2 prosenttia.

Esimerkkejä etuuksien uusista määristä:

  • Takuueläkkeen täysi määrä 922,42 €/kuukausi
  • Perusvammaistuki 102,85 €, korotettu vammaistuki 240,00 € ja ylin vammaistuki 465,38 € kuukaudessa
  • Perushoitotuki 78,72 €, korotettu hoitotuki 171,49 € ja ylin hoitotuki 362,62 € kuukaudessa
  • Vähimmäismääräinen sairauspäiväraha ja kuntoutusraha 31,99 €/päivä

Terveydenhuollon maksut ja maksukatto

Terveyskeskuslääkärin vastaanotto voi maksaa enintään 20,90 € käynniltä. Yhdessä terveyskeskuksessa maksu voidaan periä enintään kolme kertaa kalenterivuodessa. Vaihtoehtona on periä vuosimaksu enintään 41,80 € kalenterivuodessa. Sairaalan poliklinikkamaksun enimmäismäärä on 41,80 €, sarjassa annettava hoito 11,60 € ja hoitopäivämaksu 49,60 €.

Suomen Sosiaali ja Terveys ry SOSTEn selvityksen mukaan lähes kaikki hyvinvointialueet perivät vuonna 2023 terveyskeskuslääkärin vastaanottokäynnistä korkeimman mahdollisen maksun eli 20,90 €. Vain Vantaan ja Keravan hyvinvointialue perii käynnistä terveyskeskuslääkärillä alemman hinnan eli 16,70 €. Helsingin kaupunki ei peri maksua lääkärikäynnistä terveyskeskuksessa.

Terveydenhuollon maksujen enimmäismäärä eli maksukatto on tänäkin vuonna 692 €. Muista, että sinun tulee itse seurata maksukaton täyttymistä.

Omaishoidontuki

Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 439,70 € kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 879,40 € kuukaudessa. Omaishoidontukea haetaan hyvinvointialueelta.

Väliaikainen sähkötuki

Väliaikaisella sähkötuella on tarkoitus tukea pienituloisia kotitalouksia suurien sähkömenojen maksamisessa 1.1.–30.4.2023.

Ensisijainen tukimuoto korkeisiin sähkökustannuksiin on verohallinnosta haettava sähkövähennys. Sähkövähennykseen on oikeus, jos sähkömenot ovat yli 2 000 euroa tammi–huhtikuun aikana ja veroja kertyy riittävästi vähennyksen tekemiseen.

Kelasta voit hakea sähkötukea, jos sähkölaskusi ovat suuret, mutta et voi saada verotuksessa täysimääräistä sähkövähennystä pienten vuositulojen vuoksi. Sähkötuessa on omavastuu 400 €/kuukausi. Tuen määrä on 60 % niistä sähköenergiamenoista, jotka ylittävät omavastuun. Enintään sähkötukea voi saada 660 €/kuukausi.

Sähkövähennystä tai sähkötukea voi saada vain sähköenergiamenoihin. Sähkönsiirron kustannuksiin ei voi saada vähennystä tai tukea.

Huomaa, että sähkövähennystä ja sähkötukea ei voi saada samaan aikaan. Pienikin määrä Kelan maksamaa sähkötukea poistaa kokonaan oikeuden sähkövähennykseen.

Lisätietoja väliaikaisesta sähkötuesta Kelan sivuilla (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

  • Lehden numero: 1/2023
  • Kuvat: iStock.com/calvste
  • Diagnostiikka ja hoito
  • Hyvinvointi

Artikkelin kirjoittaja

Paula Salminen Paula vastaa liiton neuvonnasta, kuntoutumiskurssityöstä, sosiaaliturva-asioista, edunvalvonnasta sekä kehittämistoiminnasta.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?

Aiheeseen liittyvää