Hyvää hoitoa ja vähemmän ennakkoluuloja

Epilepsialehti - Pääkirjoitus

Maailman terveysjärjestö WHO hyväksyi keväällä maailmanlaajuisen toimintasuunnitelman epilepsian ja muiden neurologisten sairauksien hyvään hoitoon ja stigman vähentämiseksi (Intersectoral Global Action Plan on Epilepsy and other Neurological Disorders, IGAP).

Toimintasuunnitelma määrittelee tulevaisuuden kuvan vuoteen 2031, jolloin

  • aivoterveyttä arvostetaan, edistetään ja suojellaan läpi elämän
  • neurologisia sairauksia ehkäistään, diagnosoidaan ja hoidetaan siten, että ennenaikainen sairastavuus ja kuolleisuus vähenee
  • neurologisia sairauksia ja epilepsiaa sairastavat ihmiset voivat elää itsenäistä, yhdenvertaista elämää.

Epilepsia on yksi tärkeimmistä vakavista aivosairauksista ja muodostaa noin prosentin sairauksien maailmanlaajuisesta sairaustaakasta. Toimintasuunnitelma sisältää kaksi erityisesti epilepsiaan kohdentuvaa tavoitetta, jotka jäsenmaiden on saavutettava vuoteen 2031 mennessä. Tavoitteena on, että maat sitoutuvat

  • lisäämään epilepsiaan liittyvien palveluiden kattavuutta ja
  • kehittämään ja päivittämään lainsäädäntöään edistääkseen ja suojellakseen epilepsiaa sairastavien ihmisten ihmisoikeuksia.

Tavoitteen saavuttaminen vaatii kansainvälistä ja kansallista monialaista ja -tasoista yhteistyötä. Epilepsialiitto yhteistyössä Suomen Epilepsiaseuran kanssa tarttuu haasteeseen, jotta epilepsiaa sairastavien ihmisten oikea-aikainen, hyvä hoito sekä sosiaaliset, taloudelliset ja oikeudelliset tarpeet toteutuisivat elämän eri vaiheissa. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää monitieteellistä lähestymistapaa, kumppanuuksia ja yhteistyötä eri sidosryhmien kesken epilepsian ennaltaehkäisyn, diagnostiikan, hoidon, tutkimuksen ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseksi sekä osallistuvan, oikeudenmukaisen elämän saavuttamiseksi.

Olemme kiinnostuneita kuulemaan aikuisten kokemuksia arjesta ja hyvinvoinnista sekä siitä, millaisia ennakkoluuloja tai haasteita he ovat mahdollisesti elämässään kohdanneet. Kutsu osallistua tutkimukseen löytyy tämän lehden sivulta 24. Vastaa kyselyyn 31.10. mennessä ja anna meille tärkeää tietoa vaikuttamistoimintamme tueksi. Kyselyyn pääset tästä linkistä (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

Hyvää syksyä kaikille!

  • Lehden numero: 3/2022
  • Kuvat: Marja Haapio ja Unsplash
  • Aikuiset
  • Tutkimus
  • Vaikuttaminen

Artikkelin kirjoittaja

Virpi Tarkiainen Virpi vastaa Epilepsialiiton strategisesta johtamisesta, hallinnosta ja kehittämistoiminnasta liiton hallituksen linjausten mukaisesti. Hän toimii lisäksi Epilepsialehden päätoimittajana sekä vastaa sidosryhmäyhteistyöstä.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?

Aiheeseen liittyvää