Lapsen osallisuus on aikuisen velvollisuus

Epilepsialehti - Artikkeli

Osallisuuden kokemus on tunne, joka alkaa varpaista ja tuntuu päänahassa asti. Se on tunne siitä, että kuuluu porukkaan omana itsenään, sellaisena kuin on. Riittävänä ja kokonaisena. Osallisuus on syrjäytymisen vastavoima. Voima, joka ajaa toimimaan yhdessä ja eteenpäin.

YK:n lasten oikeuksien toteutumista Suomessa edistää Suomen lapsistrategia -työryhmä. Työryhmä tuottaa materiaalia lasten oikeuksien edistämiseksi Suomessa lapsivaikutusten arvioimiseksi päättäjille ja lapsen osallisuuden vahvistamiseksi yhteiskunnassa.

YK:n Lasten oikeuksien toteutumista valvovan komitean mukaan Suomessa lapsia tulisi olla enemmän mukana päättämässä heitä koskevissa asioissa.

YK:n lasten oikeuksien julistus ja Suomen lapsistrategia puhuvat paljon haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeuksista. Vammaispalvelulaki säestää tätä. Puhutaan lapsen oikeudesta osallisuuteen, oikeudesta tietää, mitä hän sairastaa ja miten häntä hoidetaan, oikeudesta vaikuttaa oman elämänsä kulkuun, tulla kuulluksi ja nähdyksi.

Lasten haaveet ja unelmat

Lapsi on aina ensisijaisesti lapsi, oli hänellä sairautta tai vammaa tai ei.

Lapsuuden oikeat asiantuntijat, lapset, joita pitkäaikaissairaus ja vamma koskettaa sanovat, että he haluavat kavereita ja he haluavat leikkiä, pelata ja olla niin kuin muutkin. He haluavat tulla nähdyksi tavallisina lapsina, joilla on omat haaveensa ja unelmansa. He haluavat kokea osallisuutta omissa tärkeissä porukoissaan. He sanovat tarvitsevansa tietoa sairaudestaan ja haluavat tavata muita, joita asia ottaa päähän.

Oivalluksia lapsilähtöisen osallisuuden polulla -hankkeessa kehitetään yhdessä alakouluikäisten lasten ja seitsemän järjestön kanssa niiden lasten osallisuutta, joita pitkäaikaissairaus tai vamma koskettaa. Epilepsialiitto on yksi hankkeen monista yhteistyökumppaneista.

Lapset antoivat hankkeelle uuden nimen, koska alkuperäinen oli liian vaikea. Hankkeen uusi nimi on ”Lapset on tärkeitä”. Hankkeessa kehitetään lapsen osallisuutta vahvistavia toimintatapoja ja menetelmiä järjestölähtöiseen toimintaan. Lapset ovat hankkeessa vahvasti mukana kehittäjäkumppaneina. Hankkeessa perustetaan kaksi lasten ohjausryhmää: toinen Varsinais- Suomeen ja toinen Pohjois-Savoon.

Seuraa hanketta!

  • Lehden numero: 3/2022
  • Teksti: Susanna Heugenhauser, suunnittelija, Lapset on tärkeitä -hanke, Munuais- ja maksaliitto
  • Lapset
  • Perheet
  • Yhteisö

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?

Aiheeseen liittyvää