Näy, kuulu, vaikuta ja äänestä kuntavaaleissa

Epilepsialehti - Artikkeli

Kuntavaalit järjestetään 18.4.2021. Ennakkoon on mahdollista äänestää 7.–13.4.2021. Epilepsiayhteisönä haluamme vaikuttaa siihen, että epilepsiaa sairastavien ihmisten ja heidän läheistensä tarpeet tulevat kuulluksi paikallisessa päätöksenteossa. Siksi kannustamme epilepsiayhdistyksiä ja jokaista yksilönä osallistumaan kuntavaalivaikuttamiseen. Myös äänestäminen on vaikuttamista. Anna äänesi ehdokkaalle, joka ajaa sinulle tärkeitä asioita.

Miksi vaikuttaa juuri kuntavaaleissa?

Kuntavaaleissa valitaan kunnanvaltuustojen jäsenet yli 300 kuntaan seuraavalle nelivuotiskaudelle. Valtuusto käyttää kunnassa ylintä päätösvaltaa, tekee strategiset linjaukset ja vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta.

Kunnissa päätetään monista sellaisista asioista, jotka koskettavat pitkäaikaissairaita ja vammaisia ihmisiä. Sosiaali- ja terveydenhuolto on vielä tätä artikkelia kirjoitettaessa kunnan suurin toimiala. Sote-uudistus vaikuttaa merkittävästi kuntien toimintaan ja talouteen. Se vaikuttaa muun muassa kuntien tehtäviin ja niitä koskevaan rahoitukseen. Sote-uudistuksen toteutuessa terveyspalvelut sekä vammais- ja sosiaalipalvelut siirtyvät hyvinvointialueiden järjestettäväksi vuoden 2023 alussa. Vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säilyy kunnilla uudistuksen jälkeenkin. Kunnissa tehdään myös päätöksiä esimerkiksi koulutukseen, varhaiskasvatukseen, asumiseen ja asuinympäristöön liittyvistä asioista.

Puolueet ja kuntavaaliehdokkaat kuuntelevat herkällä korvalla äänestäjien toiveita ja tarpeita.

Kuntavaalien aikaan on tärkeää nostaa asioita yleiseen tietoisuuteen. Puolueet ja kuntavaaliehdokkaat kuuntelevat herkällä korvalla äänestäjien toiveita ja tarpeita. Vaalien alla paikallismedioissa ja erilaisissa tilaisuuksissa keskustellaan vilkkaasti kunnan palveluista. Tähän keskusteluun kannattaa osallistua ja tuoda esiin epilepsiaan liittyviä näkökulmia. Päättäjiä saattaa havahduttaa esimerkiksi tieto siitä, että epilepsia ei ole vain yksi sairaus, vaan joukko monimuotoisia neurologisia sairauksia, jotka voivat ilmetä monin eri tavoin. Tästä johtuen epilepsiaa sairastavan ihmisen avun ja tuen tarpeet vaihtelevat paljon. Elämänlaadun kannalta on tärkeää, että epilepsia diagnosoidaan tarkasti, ja ihminen saa oikea-aikaista hoitoa sekä hänelle sopivat yhteiskunnan palvelut.

Kohti yhteistä unelmaa

Vaikuttaminen on yksi Epilepsialiiton uuden strategian painopistealueista. Tavoitteenamme on välittää tietoa epilepsiasta, hälventää ennakkoluuloja ja edistää hyvän hoidon ja kuntoutuksen saatavuutta. Haluamme edistää epilepsiaa sairastavien ja heidän läheistensä osallisuutta ja yhdenvertaisuutta niin, että jokainen saisi arjessa tarvitsemansa tuen ja palvelut voidakseen toimia tasa-arvoisena yhteiskunnan jäsenenä.

Kevään kuntavaaleissa nostamme esiin kokonaisvaltaisen hoidon, kuntoutuksen ja tarvittavien tukipalvelujen merkitystä epilepsiaa sairastavien ihmisten ja heidän läheistensä elämänlaatuun.

Jotta tavoitteet voisivat toteutua, meidän täytyy lisätä päättäjien tietoisuutta epilepsian monimuotoisuudesta ja epilepsiaa sairastavien ihmisten tarpeista. Kevään kuntavaaleissa nostamme esiin kokonaisvaltaisen hoidon, kuntoutuksen ja tarvittavien tukipalvelujen merkitystä epilepsiaa sairastavien ihmisten ja heidän läheistensä elämänlaatuun.

Epilepsialiiton hallitus on tammikuussa lähestynyt kaikkien puolueiden puoluejohtajia ja -sihteereitä kirjeellä, jossa tuodaan esiin huoli hyvän epilepsiahoidon tulevaisuudesta. Kirjeessä muistutettiin, että epilepsiaa sairastavat tarvitsevat joustavia ja yksilöllisiä palveluita. Epilepsiaa sairastavalla ihmisellä on oikeus saada mahdollisimman tarkka diagnoosi, siihen liittyvä oikea-aikainen hoito ja sopivat yhteiskunnan tarjoamat palvelut, jotta hänen toimintakykynsä säilyy ja mahdollisimman hyvä elämänlaatu mahdollistuu. Tämä on pitkällä aikavälillä myös yhteiskunnallisesti tuloksekasta toimintaa, joka ennaltaehkäisee ongelmien syntymistä ja sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvua.

Miten sinä voit vaikuttaa?

Epilepsiayhdistys tai yksittäinen henkilö voi ottaa yhteyttä suoraan kuntavaaliehdokkaisiin. Moni kansanedustaja on ehdokkaana myös kuntavaaleissa. Siinä tapauksessa pystyt samalla yhteydenotolla välittämään viestiä myös valtakunnan tason päätöksentekoon.

Vaikuttaminen on tehokkainta ryhmässä, joten epilepsiayhdistyksessä kannattaa miettiä yhteistä vaikuttamista muiden neurologisten vammaisjärjestöjen kanssa ja hyödyntää henkilökohtaisia suhteita sekä ydinviestejä, joita olemme koonneet vaikuttamistyön tueksi. Ks. laatikko sivun alalaidasta.

Yhdistyksissä kuten kaikissa ryhmissä on erilaisia ihmisiä, joilla on erilaisia vahvuuksia. Mikä olisi sinulle sopiva keino vaikuttaa? Jos olet aktiivinen sosiaalisessa mediassa, sinulle on ehkä luontevaa keskustella ja välittää tietoa eri some-kanavissa. Voit myös laatia mielipidekirjoituksen tai antaa juttuvinkin paikallislehteen.

Vaalitilaisuuksiin ja paneelikeskusteluihin kannattaa osallistua ja esittää siellä napakka yleisökysymys. Tosin emme vielä tiedä, miten koronapandemia vaikuttaa fyysisten tapahtumien järjestämiseen kuntavaalien alla.

Päättäjiin vaikuttamisen rinnalla on mahdollisuus, että pyrit itse päättäjäksi päästäksesi vaikuttamaan epilepsiaa sairastaville tärkeisiin asioihin. Olisiko sinulla kiinnostusta ryhtyä kuntapäättäjäksi? Ehdokkaita kuntavaaleissa voivat asettaa puoluerekisterissä olevat puolueet sekä äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset, jotka jättävät ehdokaslistat keskusvaalilautakunnalle viimeistään 9.3.2021.

Lähteet:

Yhdistä voimat muiden kanssa

Voimien yhdistäminen tuo näkyvyyttä ja vie viestiä paremmin perille. Yhteistyökumppaneita voivat olla muut yhdistykset ja järjestöt, paikalliset ja alueelliset verkostot ja erilaiset yhteistyöryhmät, joilla on samansuuntaisia tavoitteita esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi. Useamman yhdistyksen tekemällä kannanotolla on enemmän painoarvoa.

Yhteistyöllä vahvempaa vaikuttamista – Case Satakunta

Epilepsialiiton Mahdollistaja -hankkeessa järjestettiin vaikuttamiskoulutuksia Porissa 2019–2020. Tavoitteena oli vahvistaa vapaaehtoisten tekemää vaikuttamistyötä alueellaan. Koulutuksiin osallistui Satakunnassa toimivien epilepsia-, AVH- ja neuroyhdistysten jäseniä. Yhdessä ideoitiin keinoja vaikuttamiseen sekä yhdistysten tunnettavuuden lisäämiseen.

Esteettömyys ja saavutettavuus olivat kaikkia yhdistäviä, ajankohtaisia teemoja. Aiheesta tuotettiin video, jossa kerrotaan arjen kokemuksia aiheesta. Mukana on myös sosiaalinen näkökulma, jolla tarkoitetaan asenteita, syrjimättömyyttä ja yhdenvertaisuutta. Sosiaalinen näkökulma nousi esille erityisesti epilepsiaa sairastavien kohdalla. Video on katsottavissa Epilepsialiiton YouTube-kanavalla.

Katso video: Mitä esteettömyys ja saavutettavuus merkitsevät sinulle?
  • Lehden numero: 1/2021
  • Vaikuttaminen

Artikkelin kirjoittajat

Paula Salminen Paula vastaa liiton neuvonnasta, kuntoutumiskurssityöstä, sosiaaliturva-asioista, edunvalvonnasta sekä kehittämistoiminnasta.
Virpi Tarkiainen Virpi vastaa Epilepsialiiton strategisesta johtamisesta, hallinnosta ja kehittämistoiminnasta liiton hallituksen linjausten mukaisesti. Hän toimii lisäksi Epilepsialehden päätoimittajana sekä vastaa sidosryhmäyhteistyöstä.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?

Aiheeseen liittyvää