Osaatko auttaa? – 112-päivä 11.2. ja Kansainvälinen epilepsiapäivä 14.2.

Epilepsialehti - Artikkeli

Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta ihmistä. Ensiavun antaminen ei vaadi erityistaitoja. Jaetaan yhdessä tietoa epilepsiakohtauksen ensiavusta ja rohkaistaan ihmisiä auttamaan. Yhdessä saamme vietyä tärkeää viestiämme eteenpäin!

Epilepsia on yksi maailman yleisimmistä neurologisista sairauksista. Suomessa epilepsiaa sairastavia on lähes 60 000, joista 36 000 on säännöllinen epilepsialääkitys. Epilepsioita ja epilepsiakohtauksia on hyvin monia erilaisia.

Tänä vuonna nostamme epilepsiakohtauksen ensiaputaitoja esille 112-päivän ja Kansainvälisen epilepsiapäivän kampanjoinnissamme 7.–14.2.2022 yhdessä epilepsiayhdistysten ja Suomen Epilepsiaseuran kanssa. Kysymme kampanjaviikolla ”Osaatko auttaa?” ja tarjoamme oikeaa tietoa epilepsiakohtauksen ensiavusta sekä rohkaisemme opettelemaan ensiavun antamista. Kampanjamme kuuluu valtakunnallisilla radiokanavilla ja näkyy sosiaalisen median kanavissamme sekä verkkosivuillamme.

Oikeaa tietoa tarvitaan

Teimme kesäkuussa 2021 kyselyn tuhannelle suomalaiselle epilepsiakohtauksen ensiavusta ja siihen liittyvistä ajatuksista. Kyselyn perusteella ihmiset haluavat auttaa, mutta osa vastaajista kokee, että he eivät tiedä, mitä tehdä. Lisäksi ensiavun antamiseen liittyy edelleen jonkin verran väärää tietoa.

Kaikista vastaajista 37 % kertoi, että he tietäisivät, miten toimia, jos työ- tai opiskelukaveri saisi epilepsiakohtauksen. Kysyimme vastaajilta sitä, ovatko he nähneet epilepsiakohtausta. Tuhannesta vastaajasta noin 40 % kertoi nähneensä kohtauksen. Heistä hieman useampi (46 %) tiesi, mitä tehdä auttaakseen kohtauksen saanutta.

Epilepsiakohtauksen näkeminen voi olla pelottava ja hämmentävä kokemus. Kohtauksen nähneistä vastaajista 17 % kertoi, että tilanne pelotti heitä. Silloin ei välttämättä tiedä, miten tilanteessa tulisi toimia. Näin tilannetta kuvasi eräs vastaaja: ”Haluaisin sanoa, että auttaisin ja tekisin oikeat asiat, mutta todellisuudessa varmaan panikoisin, enkä oikein osaisi toimia.”

Kyselystä selvisi, että ihmisillä on edelleen jonkin verran vääriä käsityksiä epilepsiakohtauksen ensiavusta. Osa vastaajista kertoi, että jos he näkisivät kadulla ihmisen, joka kaatuu ja kouristelee, laittaisivat he hänen suuhunsa esimerkiksi nenäliinan tai vaatteen. Suuhun ei kuitenkaan kohtaustilanteessa saa laittaa mitään, sillä se vaikeuttaa hengittämistä.

Kysely tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen kuluttajapaneeliin. Kyselyyn vastasi 1000 suomalaista ja otos painotettiin vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Vastaajista noin 60 prosenttia ei tuntenut ketään epilepsiaa sairastavaa ja kaksi prosenttia kertoi sairastavansa epilepsiaa. 

Testaa ensiaputaitosi

Tiedätkö, kuinka moni suomalainen sairastaa epilepsiaa? Entä mistä tunnistat epilepsiakohtauksen tai miten voit auttaa maassa makaavaa ja kouristelevaa henkilöä?

Selvitä epilepsiakohtauksen ensiaputaitosi nettisivuiltamme löytyvällä testillä, jonka olemme tehneet yhdessä epilepsiayhdistysten kanssa. Samalla saat hyödyllistä tietoa, jolla voit auttaa kohtauksen saanutta.

Jaa testi myös omissa sosiaalisen median kanavissasi ja haasta muita tekemään testiä. Kiitos, että olet mukana parantamassa arjen turvallisuutta!

Tee ensiaputesti

Miten voit osallistua kampanjaan?

Kampanjaan on helppo osallistua jakamalla tietoa epilepsiakohtauksen ensiavusta. Olemme tehneet erilaisia materiaaleja, joita voit jakaa eteenpäin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, työ- tai opiskelupaikassasi tai vaikkapa harrastuksissasi. Käytä somessa tunnisteita #EpilepsyDay #112paiva #JokaSadas #epilepsia

Nettisivuillamme tietoa ja ensiaputesti

Olemme koonneet sivuillemme tietoa ja materiaaleja epilepsiakohtauksen ensiavusta. Lisäksi löydät sivuiltamme uuden testin, jolla voi tarkistaa ensiaputaitosi tai haastaa muita testaamaan taitojaan.

Videot YouTube-kanavallamme

Löydät YouTube-kanavaltamme kaksi ensiapuvideota (linkki aukeaa uuteen ikkunaan), joista toisessa kerrotaan tajuttomuuskouristuskohtauksen ensiavusta ja toisessa tajunnanhämärtymiskohtauksen ensiavusta.

Esitteet verkkokaupastamme

Voit tilata uudistettuja epilepsiakohtauksen ensiapuesitteitä maksutta verkkokaupastamme. Esitteitä on tehty suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saameksi.

Kansainvälinen epilepsiapäivä

 • Vietetään joka vuosi helmikuun toisena maanantaina.
 • Mukana vuosittain yli 130 maata.
 • Tavoitteena lisätä tietoa epilepsiasta ja nostaa esiin epilepsiaa sairastavien kokemuksia.
 • Suomessa kampanjaan osallistuvat Epilepsialiitto jäsenyhdistyksineen sekä Suomen Epilepsiaseura.
 • Kansainvälisen epilepsiapäivän taustaorganisaatioita ovat kansainväliset epilepsia-alan kattojärjestöt International Bureau for Epilepsy (IBE) ja International League Against Epilepsy (ILAE). Epilepsialiitto on yksi IBE:n jäsenjärjestöistä ja Suomen Epilepsiaseura on yksi ILAE:n jäsenjärjestöistä.
 • Lisätietoja: www.internationalepilepsyday.org (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

112-päivä

 • Hätänumeropäivää vietetään Euroopassa vuosittain 11.2.
 • 112-päivä on Suomen turvallisuustoimijoiden yhteinen kampanja arjen turvallisuuden parantamiseksi.
 • Vietetty Suomessa vuodesta 1997 lähtien.
 • Vuonna 2022 teemana on ”Turvallisuuden tunne tehdään yhdessä”.
 • Jokainen voi parantaa omaa ja läheistensä turvallisuutta kiinnittämällä huomion pieniin arjen tekoihin ja valintoihin.
 • Lisätietoja: www.112-paiva.fi (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)
 • Lehden numero: 1/2022
 • Kuvat: Marja Haapio
 • Kampanja
 • Vaikuttaminen

Artikkelin kirjoittaja

Elina Kelola Elina toimii Epilepsialiiton viestintäpäällikkönä ja Epilepsialehden toimitussihteerinä.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?

Aiheeseen liittyvää