Sosiaaliturvan muutoksia 2024

Epilepsialehti - Artikkeli

Viime vuoden lopulla eduskunta teki useita päätöksiä, jotka vaikuttavat monen pienituloisen pitkäaikaissairaan elämään. Osa muutoksista on tullut voimaan vuoden alussa, osa porrastetusti vuoden 2024 aikana. Tähän artikkeliin on poimittu tietoa muutamista etuuksista, joita muutokset koskevat.

Sairastamisen kustannukset kasvavat

Korvattavien reseptilääkkeiden vuosiomavastuu eli niin sanottu lääkekatto on 626,94 euroa. Korotus viime vuoteen nähden on noin 34 euroa. Kun vuosiomavastuusi ylittyy, maksat vain 2,50 €/lääke/ostokerta. Muistathan, että vuoden vaihtuessa ensimmäisellä apteekkikäynnillä sinun pitää maksaa 50 euron alkuomavastuu korvattavista lääkkeistä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismääriä on korotettu 10 prosentilla. Hyvinvointialueet päättävät itse asiakasmaksuista, mutta valtio säätelee niiden enimmäismääriä. Esimerkiksi terveyskeskuksen käyntimaksu voi olla enintään 23 euroa. Yhdessä terveyskeskuksessa maksu voidaan periä enintään kolme kertaa kalenterivuodessa. Vaihtoehtoisesti voidaan periä vuosimaksu, jonka suuruus on 46 euroa kalenterivuodessa. Poliklinikkamaksu on enintään 46 euroa käynniltä.

Julkisten terveyspalvelujen maksukatto on 762 euroa. Katon täytyttyä julkiset terveyspalvelut ovat joko maksuttomia tai niistä peritään pienempi maksu. Jos sinulla on vaikeuksia selviytyä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista, sinun kannattaa selvittää hyvinvointialueeltasi mahdollisuus maksujen alentamiseen tai perimättä jättämiseen.

Indeksitarkistuksia ja korotuksia tietyissä etuuksissa

Kelan eläkkeitä ja vammaisetuuksia on korotettu kansaneläkeindeksin perusteella 5,9 prosenttia. Esimerkkejä etuuksien uusista määristä:

  • Yksinasuvan täysi kansaneläke 775,70 €/kuukausi
  • Takuueläkkeen täysi määrä 976,59 €/kuukausi
  • Perusvammaistuki 108,89 €, korotettu vammaistuki 254,10 € ja ylin vammaistuki 492,71 € kuukaudessa
  • Eläkettä saavan perushoitotuki 83,34 €, korotettu hoitotuki 181,56 € ja ylin hoitotuki 383,92 € kuukaudessa

Monilapsisten perheiden lapsilisiin ja alle 3-vuotiaasta lapsesta maksettavaan lapsilisään on tullut korotus. Myös lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen määrä on suurentunut.

Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä nousee 461,99 euroon kuukaudessa ja hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen hoitopalkkio vähintään 923,99 euroon kuukaudessa.

Yleisen asumistuen heikennykset

Yleiseen asumistukeen on tullut useita muutoksia, jotka pienentävät tuen määrää. Tukeen vaikuttavien tulojen vaikutusta kiristettiin, tukiprosenttia laskettiin ja ansiotulovähennyksestä luovuttiin. Muutokset tulevat voimaan 1.4 2024. Omistusasuntoihin asumistukea ei enää voi saada 1.1.2025 alkaen.

Eläkettä saavan asumistukea nämä muutokset eivät koske. Eläkkeensaajan asumistuessa pysyy ennallaan myös se, että omistusasunnon asumismenoihin voi saada eläkkeensaajan asumistukea, jos edellytykset muuten täyttyvät.

Asumismenojen huomioiminen toimeentulotuessa

Toimeentulotuessa hyväksyttäville asumismenoille on asetettu enimmäismäärä eli asumisnormi. Jos toimeentulotuen saajan vuokra ylittää normin mukaisen rajan, Kela ohjaa häntä etsimään edullisemman asunnon, jos hänellä ei ole erityistä perustetta jatkaa asumista nykyisessä kodissaan.

Jos edullisempaa asuntoa ei löydy kolmen kuukauden aikana, asiakas saa jatkossa vähemmän toimeentulotukea, koska asumismenot hyväksytään normin mukaisena. Määräaikaa voidaan pidentää perustellusta syystä.

Työttömyys- ja kuntoutusetuuksien muutokset

Kelan maksaman työttömyysturvan (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha) määrä pysyy vuonna 2024 ennallaan (37,21 euroa päivässä). Työttömyysturvaan ei 1.4.2024 alkaen makseta lapsikorotuksia. Lapsikorotusta ovat saaneet ne työttömät, joilla on huollettavana alaikäisiä lapsia.

Myös työttömyysturvan sovittelu palkkatulojen kanssa muuttuu, kun 300 euron suojaosa poistuu. Suojaosa tarkoittaa sitä rahamäärää, jonka on voinut ansaita ilman, että se vähentää työttömyysturvaa.

Työttömyysturvan työssäoloehto muuttuu syyskuussa. Työssäoloehdon määrittää sen, voitko saada ansiosidonnaista päivärahaa, peruspäivärahaa vai työmarkkinatukea. Työssäoloehto pitenee 6 kuukaudesta 12 kuukauteen. Työssäoloehto täyttyy jatkossa palkkatyöstä saatujen tulojen perusteella eikä kuten tähän asti viikoittaisten työtuntien mukaan.

Nuoren kuntoutusraha ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettava kuntoutusraha pienenevät. Kuntoutusrahan minimimäärä on 31,99 euroa arkipäivältä.

Lisätietoja: www.kela.fi/muutokset (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

  • Lehden numero: 1/2024
  • Teksti: 1/2024
  • Kuvat: iStock.com/SewcreamStudio
  • Diagnostiikka ja hoito
  • Hyvinvointi

Artikkelin kirjoittaja

Paula Salminen Paula vastaa liiton neuvonnasta, kuntoutumiskurssityöstä, sosiaaliturva-asioista, edunvalvonnasta sekä kehittämistoiminnasta.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?

Aiheeseen liittyvää