Työkykyä kannattaa tukea

Epilepsialehti - Pääkirjoitus

Tällä hetkellä puhutaan jopa historiallisen suuresta työvoimapulasta. Avoimia työpaikkoja on tarjolla ennätysmäärin. Silti hakijat ja työpaikat eivät kohtaa. Työttömyysluvut ovat edelleen korkeita. Työmarkkinoilta myös syrjäytyy monia ihmisiä, joiden elämää hankaloittavat erilaiset työ- tai toimintakyvyn rajoitteet. Moni motivoitunut pitkäaikaissairas tai vammainen ihminen jää työelämän ulkopuolelle, koska ei saa tarvitsemaansa tukea työllistymiseen tai työssä jatkamiseen.

Epilepsia vaikuttaa työkykyyn yksilöllisesti. Valtaosalla epilepsiaa sairastavista sairaus ei rajoita työntekoa, ja he voivat osallistua työelämään normaalisti. Osalla epilepsia yhdessä mahdollisten liitännäissairauksien kanssa voi alentaa työkykyä. Näissä tilanteissa varhainen ja oikea-aikainen tuki on tärkeää.

Yksinkertaisin tukikeino on muokata työtä sopivaksi järjestelemällä esimerkiksi työaikoja ja -tehtäviä. Työn joustoista ja mukautuksista ei välttämättä aiheudu kustannuksia työnantajalle tai kustannukset ovat vähäisiä. Voi käydä jopa niin, että osatyökykyiselle sopivat ratkaisut osoittautuvat hyviksi toimintatavoiksi koko työyhteisössä.

Yhteiskuntamme hyvinvointia ja kestävyyttä tukee se, että yhä useampi pitkäaikaissairas ihminen pääsisi osallistumaan työelämään voimavarojensa mukaisesti.

Jos kevyemmät toimet eivät riitä ja työkyvyttömyys uhkaa, tarvitaan ammatillista kuntoutusta. Yhteiskuntamme hyvinvointia ja kestävyyttä tukee se, että yhä useampi pitkäaikaissairas ihminen pääsisi osallistumaan työelämään voimavarojensa mukaisesti. Osalle sopisi parhaiten osa-aikatyö. Myös työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla on mahdollista työskennellä pienimuotoisesti.

Erityisesti nuoret tarvitsevat tukea ja kannustusta ammatillisella polullaan. Nuoren vaikeus kiinnittyä työmarkkinoille ennakoi pirstaleisempaa ja lyhyempää työuraa. Ammatinvalinnanohjaus sekä tukeminen opiskelussa ja ensimmäisen työpaikan hakemisessa on kannattava panostus.

Tämän lehden artikkelien kautta pääset tutustumaan erilaisiin tarinoihin työelämästä epilepsian kanssa. Saat myös tietoa siitä, millaiset toimintatavat työpaikoilla tukevat aivoterveyttä.

  • Lehden numero: 4/2022
  • Kuvat: Marja Haapio
  • Aikuiset
  • Nuoret
  • Vaikuttaminen

Artikkelin kirjoittaja

Paula Salminen Paula vastaa liiton neuvonnasta, kuntoutumiskurssityöstä, sosiaaliturva-asioista, edunvalvonnasta sekä kehittämistoiminnasta.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?

Aiheeseen liittyvää