Uuden alku

Epilepsialehti - Pääkirjoitus

Mennyt vuosi muutti elämäämme monin eri tavoin ja opetti meille sen, miten nopeasti maailmamme, arkielämämme ja toimintaympäristömme voi muuttua. Sanonta ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”, menetti viime vuonna merkityksensä. Hyvin suunnitellut toiminnat, tilaisuudet ja tapahtumat peruuntuivat, siirtyivät myöhempään ajankohtaan tai toteutuivat lopulta verkossa, kun kokoontumisia rajoitettiin koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Muutokset tapahtuivat nopeasti. Epilepsiayhteisönä yritimme kuitenkin säilyttää yhteisöllisyyden tunteen voimassa olevista rajoituksista ja sosiaalisesta eristäytyneisyydestä huolimatta. Osa löysi palvelumme somesta ja verkosta, mutta osa on varmasti jäänyt kaipaamaan fyysisiä tapaamisia ja kohtaamisia.

Vuosi 2020 jätti meille myös paljon ilon aiheita ja kiihdytti digitalisaation mahdollistamien palvelujen hyödyntämisen järjestötoiminnassa. Liittokokous 5.9.2020 hyväksyi Epilepsialiiton tulevaisuuden suunnitelman, strategian vuoteen 2025. Epilepsialiitto jäsenyhdistyksineen on uuden ajan alussa.

Unelmamme on, että jokainen epilepsiaa sairastava ihminen saa hyvää hoitoa ja voi elää tasa-arvoista, omannäköistä elämää.

 Jotta unelmamme toteutuisi, teemme töitä sen eteen, että

  • yhä useampi löytää itselleen sopivimman tavan tulla mukaan ja osallistua toimintaamme sekä tuntee osallisuutta ja yhdenvertaisuutta,
  • ymmärrys epilepsian monimuotoisuudesta lisääntyy ja epilepsiaan liittyvät ennakkoluulot vähenevät,
  • kokonaisvaltainen hoito ja kuntoutus on kaikkien epilepsiaa sairastavien ihmisten saatavilla,
  • epilepsiaa sairastavat ja heidän läheisensä saavat tarvitsemaansa tietoa sairaudesta ja sen kanssa selviytymisestä,
  • lapset, nuoret ja perheet saavat varhaista tukea hyvinvointiinsa sekä
  • epilepsiaa sairastavilla ja heidän läheisillään on tarjolla heidän voimavarojaan vahvistavaa ammattilaisten antamaa tukea, kokemustietoa ja -verkostoja.

Uuden strategiakauden aikana haluamme nostaa esiin myös tapaturmien ehkäisyn ja aivoterveyttä edistävien elämäntapojen merkitystä epilepsiariskin vähentämisessä.

Moni kaipaa kovasti sosiaalisia kontakteja, tapaamisia, tapahtumia, Kaverikahviloita ja viime vuodelta siirrettyjä kesäkisoja. Toivomme kaikki, että tämä mahdollistuisi tänä vuonna.

Toiveikkuutta vuoteen 2021!

  • Lehden numero: 1/2021
  • Vaikuttaminen
  • Yhteisö

Artikkelin kirjoittaja

Virpi Tarkiainen Virpi vastaa Epilepsialiiton strategisesta johtamisesta, hallinnosta ja kehittämistoiminnasta liiton hallituksen linjausten mukaisesti. Hän toimii lisäksi Epilepsialehden päätoimittajana sekä vastaa sidosryhmäyhteistyöstä.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?

Aiheeseen liittyvää