Vertaistuesta voimavaroja ja verkostoja

Epilepsialehti - Artikkeli

Epilepsialiiton kurssi- ja ryhmätoiminnan ydin on vertaistuessa. Toisten samassa tilanteessa olevien tapaaminen ja jaettu kokemus sairaudesta on merkityksellistä kaikenikäisille epilepsiaa sairastaville ja läheisille.

Tukea elämään uudelleenorientoitumiseen

Kurssit ja ryhmät tarjoavat tukea epilepsiadiagnoosin jälkeen, sairauden muuttuessa, eri elämäntilanteissa ja niiden taitekohdissa. Vertaistuen lisäksi toiminnassa hyödynnetään asiantuntijatietoa. Tavoitteena on, että osallistujat saavat varmuutta epilepsian kanssa pärjäämiseen ja luottamusta asioiden järjestymiseen myös tulevaisuudessa. Toiminta tukee omien voimavarojen tunnistamista ja vahvistumista ja tarjoaa keinoja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Muiden kokemusten kautta avautuu arjessa kantavia oivalluksia sekä uusia näkökulmia omaan tilanteeseen. Samalla syntyy myös tärkeä kokemus, että oman tilanteen kanssa ei ole yksin.

Muiden kokemusten kautta avautuu arjessa kantavia oivalluksia sekä uusia näkökulmia omaan tilanteeseen.

Perhekursseilla huomion keskipisteenä on koko perheen pärjääminen sairauden kanssa. Oli epilepsiaa sairastava aikuinen tai lapsi, kaikilla perheenjäsenillä voi olla kysymyksiä ja tuen tarpeita, joista otetaan kurssilla koppi. Perheen pienimmätkin saavat eteenpäin kantavan kokemuksen vertaistuesta, kun se tarjotaan heille sopivilla ja mieleisillä tavoilla.

Osallistua voi verkossa ja kasvokkain

Epilepsialiitto järjestää kursseja ja ryhmiä epilepsiaa sairastaville lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen sekä aikuisille ja läheisille. Osa toiminnasta on suunnattu harvinaisepilepsioita sairastaville ja heidän läheisilleen. Kursseilla voi olla myös erilaisia teemoja, esimerkiksi mielen hyvinvointi, epilepsian omahoito tai vanhemmuuden tuki. Erilaisiin epilepsioihin ja elämäntilanteisiin liittyvien tuen tarpeiden kirjo on laaja. Sen vuoksi kurssitarjonnassa on vuosittaista vaihtelua.

Kursseja järjestetään 1–3 vuorokauden pituisina jaksoina eri puolella Suomea. Kurssiin voi lisäksi kuulua tapaamisia tai luentoja verkossa. Kursseilla vertaistuki syntyy keskustelujen, harjoitusten ja yhteisen tekemisen kautta. Ohjelmassa voidaan hyödyntää esimerkiksi luovia menetelmiä, luontokokemuksia tai liikuntaa. Verkkoryhmät ja -tapaamiset tarjoavat puolestaan mahdollisuuden osallistua oman arjen lomassa. Verkkoryhmät rakentuvat vertaiskeskusteluista ja mukana voi olla myös asiantuntijoiden alustuksia ja kokemustarinoita.

On tärkeä kuulla, minkälaisen matkan joku toinen on kulkenut epilepsian kanssa.

Kurssien ohjelmasta vastaavat työryhmät, joista löytyy monipuolista osaamista. Monilla kursseilla mukana on myös Epilepsialiiton koulutettuja vertaisohjaajia, joilla on jo pidempiaikainen kokemus elämästä epilepsian kanssa. Osallistujille vertaisohjaajien kokemukset ovat usein hyvin merkityksellisiä. On tärkeä kuulla, minkälaisen matkan joku toinen on kulkenut epilepsian kanssa.

Oma hakemus riittää

Epilepsialiiton kursseille osallistuminen on maksutonta, mutta mahdolliset matkakulut jäävät itselle maksettaviksi. Kursseille ja ryhmiin haetaan lomakkeella, joka löytyy kurssin verkkosivuilta. Postitettavan hakulomakkeen voi pyytää Epilepsialiitosta. Lääkärin suositusta ei tarvita hakemuksen liitteeksi. Olemme yhteydessä kaikkiin hakijoihin ja käymme läpi hakemuksen ja hakijan toiveet.

Jos kurssin valinta mietityttää, ole yhteydessä Epilepsialiiton työntekijöihin. Toiveidesi ja tarpeidesi pohjalta voimme yhdessä miettiä tilanteen tueksi parhaiten sopivaa kurssia.

Tutustu kurssivaihtoehtoihin ja hae mukaan!

  • Lehden numero: 2/2023
  • Kuvat: iStock.com/LeManna, kuvan henkilöt ovat malleja
  • Aikuiset
  • Harvinaiset
  • Läheiset
  • Lapset
  • Nuoret
  • Perheet
  • Seniorit
  • Vertaistuki

Artikkelin kirjoittaja

Vuokko Mäkitalo Vastaan kurssi- ja ryhmätoiminnasta.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?

Aiheeseen liittyvää