Epilepsialiitto

Epilepsialiitto on vuonna 1969 perustettu valtakunnallinen, yleishyödyllinen järjestö. Tuemme epilepsiaa sairastavien ja heidän läheistensä hyvinvointia elämän eri vaiheissa, tarjoamme toimintaa, vertaistukea ja luotettavaa asiantuntijuutta. Ehkäisemme ennakkoluuloja ja syrjintää. Teemme työtä osallisuuden, yhteisöllisyyden ja tasa-arvon puolesta. Toimintamme on kaikille avointa.

Epilepsialiittoon kuuluu 22 paikallista epilepsiayhdistystä. Epilepsiayhdistykset tarjoavat tietoa, toimintaa ja tukea epilepsiaa sairastaville ja heidän läheisilleen elämän eri vaiheissa. Yhdessä muodostamme epilepsiayhteisön, jossa epilepsiaa sairastavien ihmisten ja heidän läheistensä arki ja kokemukset ovat keskiössä.