Mahdollistaja-hanke 2018-2021

Hankkeessa kehitimme tukea ja toimintaa epilepsiaa sairastaville aikuisille. Toteutimme vertaismentorointia koko Suomen alueella. Erilaisia tapahtumia sekä vaikuttamistyön koulutuksia järjestimme Satakunnassa, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Lapissa.

Vertaismentorointia

Vertaismentorit ovat vapaaehtoisia kanssakulkijoita ja juttukavereita. Koulutimme mentoreita sekä etsimme yhteistyössä terveydenhuollon kanssa kahdenkeskisestä vertaistuesta hyötyviä henkilöitä. Vertaismentoroinnista voit saada tukea pohdintoihisi, jotka liittyvät esimerkiksi epilepsiaan ja työelämään tai epilepsian herättämiin pelon tunteisiin. Aiheista on tuotettu hankkeessa myös podcasteja.

Yhteistyökumppanit

  • Mieli ry
  • Omaishoitajaliitto ry
  • Aivoliitto ry
  • Neuroliitto ry

Yhteistyötä tehtiin hankealueiden yhdistysten sekä keskeisten terveydenhuollon yksiköiden kanssa. Mentorointiin liittyvän materiaalin toteuttamisen yhteistyökumppanina toimi UCB Pharma Oy Finland. Hanke oli osa STEAn rahoittamaa Arvokas-avustusohjelmaa.

Esitteet ja videot

YouTube-video

Mitä esteettömyys ja saavutettavuus merkitsevät sinulle?

Kuvaus videosta: Videossa Mahdollistaja-hankkeen vaikuttamiskoulutuksen osallistujat kertovat kokemuksia esteettömyydestä ja saavutettavuudesta Satakunnassa.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?