Yhtä perhettä -hanke

Yhtä perhettä -hankeessa vahvistetaan epilepsiaa sairastavan lapsen perheyhteisön voimavaroja kehittämällä vertaistukeen pohjautuva varhaisen tuen malli sekä lisätään epilepsiatietoisuutta eri -kieli ja kulttuuritaustaisissa yhteisöissä.

Tietoa epilepsiasta eri kielillä

Hankkeessa tuotetaan mateeriaalia epilepsiasta somalin, darin ja arabian kielillä. Tuotamme materiaalia yhteistyössä kieliryhmien yhteisöjen kanssa.

Katso somalinkielinen video epilepsiasta YouTube-kanavaltamme (linkki aukeaa uuten ikkunaan).

Lisätietoja

Susanna Heugenhauser

Toimin Yhtä perhettä -hankkeessa asiantuntijana. Olen apunanne lapsia ja perheitä koskevissa asioissa. Hanke on osa Epilepsialiiton kehittämistoimintaa.

Yhtä perhettä hankkeen tavoitteena on vahvistaa epilepsiaa sairastavan lapsen perheyhteisön voimavarojen vahvistamiseen
kehittämällä vertaistukeen pohjautuva varhaisen tuen malli sekä lisäämällä
epilepsiatietoisuutta eri kieli- ja kulttuuritaustaisissa yhteisöissä (Yhtä perhettä –
voimaa ja välineitä epilepsiaa sairastavan lapsen perheyhteisölle 2020 – 2022)