Testamenttilahjoitus

Jo useat suomalaiset ovat edistäneet epilepsiatyötä tekemällä testamentin Epilepsialiitolle.  Mikäli henkilöllä ei ole perillisiä, jäämistö siirtyy kokonaisuudessaan valtiolle. Tällaisessa tilanteessa testamentti epilepsiatyön hyväksi voi olla varteenotettava vaihtoehto.

Testamentin kohdentaminen

Testamenttilahjoittaja voi itse vaikuttaa, että testamentti tukee hänelle tärkeitä asioita: epilepsiaa sairastavien ihmisten auttamista ja tukemista. Testamentin voi kohdentaa haluamallaan tavalla esim. epilepsiaa sairastaville lapsille tai epilepsiaa sairastavien ihmisten vertaistoimintaan.

Varmista testamentin pätevyys

Testamentin on täytettävä tietyt muotovaatimukset, jotta se on juridisesti pätevä. Siksi on hyvä kysyä neuvoja testamentin laatimiseen esimerkiksi oman pankin lakiasianneuvonnasta tai asianajotoimistosta.

Testamentissa on oltava:

  • testamentin antajan nimi henkilö- ja osoitetietoineen
  • testamentin saajan tiedot
  • testamentin kohde (esim. kaikki omaisuus tai rajatusti joku osa omaisuudesta)
  • päivämäärä ja paikka
  • testamentin tekijän allekirjoitus
  • kahden esteettömän, yhtä aikaa läsnä olevan todistajan on allekirjoitettava testamentti, päivämäärä ja paikka samat kuin testamentin tekijän allekirjoituksen yhteydessä.

Testamenttia on mahdollisuus muuttaa tai sen voi peruuttaa koska tahansa sen laatimisen jälkeen. Testamenttia tulee säilyttää niin, että se tulee esiin testamentin tekijän kuoleman jälkeen. Yleishyödylliselle yhteisölle tehdystä testamentista voi halutessaan tehdä ennakkoilmoituksen. Yleishyödyllisenä yhteisönä Epilepsialiiton ei tarvitse maksaa saamastaan testamenttilahjoituksesta veroa.

Kerromme mielellämme lisää epilepsiatyön osa-alueista, joista testamentin tekijä on kiinnostunut.

Liitolla on tällä hetkellä kaksi testamenttilahjoituksista perustettua muistorahastoa:

  • Sinikka Avila  -rahasto: epilepsiaa sairastavien kuntoutumista ja tukemista edistävään työhön.
  • Kimmo Marttinen -rahasto: aikuisille työkykyisille ja -ikäisille epilepsiaa sairastaville suunnattuun tiedotus- ja kurssitoimintaan.

Mallitestamentti

Tiedostomuoto: PDF

Malli testamentti

Kuvaus tiedostosta: Oheisessa tiedostossa on malli esimerkki testamentista yksikertaisimmillaan.

Lataa tiedosto

Keskustelemme mielellämme testamenttiin liittyvissä asioissa.

Virpi Tarkiainen

Vastaan Epilepsialiiton strategisesta johtamisesta, hallinnosta ja kehittämistoiminnasta hallituksen linjausten mukaisesti. Toimin Epilepsialehden päätoimittajana sekä vastaan sidosryhmäyhteistyöstä.

Tuuli Koskinen

Tuotan sisältöjä digikanaviimme, tuen yhteisöämme viestinnässä sekä suunnittelen ja kehitän varainhankintaamme.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?