Liittokokous 2021

Epilepsialiiton sääntöjen mukaan liittokokous pidetään vuosittain maalis-toukokuun aikana hallituksen päättämänä ajankohtana. Liittokokous kutsutaan koolle lähettämällä kutsu jäsenille vähintään 30 vuorokautta ennen kokousta postitetulla kirjeellä tai sähköisesti jäsenen liitolle toimittamaan osoitteeseen.

Epilepsialiiton hallitus on päättänyt kokouksessaan 29.1.2021, että Epilepsialiiton liittokokous pidetään 24.4.2021 Helsingissä. Hallitus päätti sallia poikkeamislain nojalla liittokokousedustajien etäosallistumisen sekä pyytää liittokokousedustajia ilmoittautumaan ja toimittamaan valtakirjat etukäteen 10.4. mennessä.

Koronavirustilanteen vuoksi Epilepsialiiton hallitus suosittelee vahvasti etäosallistumista. Linkki kokoukseen toimitetaan ilmoittautuneille pe 23.4. klo 12 mennessä.

Liittokokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat mm. vuoden 2020 hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, päätetään vuoden 2021 jäsenmaksusta sekä hallituksen kokouspalkkioista, vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2021.

Edustajat varaavat ja vastaavat itse majoitus- ja matkakuluistaan.

Etäosallistumisharjoitukset

Järjestämme kaikille liittokokousedustajille tarkoitettuja harjoituksia, joissa käydään läpi etäkokouskäytännöt ja harjoitellaan Teams-sovelluksen käyttöä sekä etä-äänestämistä. Suosittelemme, että jokainen kokousedustaja osallistuu vähintään yhteen harjoittelukertaan, jotta etäosallistuminen sujuu kokouspäivänä hyvin. Osallistu harjoitteluun samalla koneella, millä osallistut kokoukseen. Harjoituksiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Harjoitusajankohdat:

Kokousaineisto

Liittokokousasiakirjat on postitettu 13.4.2021 suoraan kokousedustajille, joiden nimi on toimitettu 10.4.2021 mennessä Epilepsialiittoon. Kokousasiakirjat on toimitettu kokousedustajille tai yhdistyksen virallisen postinsaajille sähköpostitse ja lisäksi paperisena edustajille, jotka eivät ole esittäneet valtakirjassa toivetta sähöisestä aineistosta.

Liittokokouksen 5.9.2020 tekemän päätöksen mukaisesti Epilepsialiitossa pyritään vähentämään paperin kulutusta.

Lisätietoja

Virpi Tarkiainen

Vastaan Epilepsialiiton strategisesta johtamisesta, hallinnosta ja kehittämistoiminnasta hallituksen linjausten mukaisesti. Toimin Epilepsialehden päätoimittajana sekä vastaan sidosryhmäyhteistyöstä.

Milla Haglund

Vastaan Epilepsialiiton yleishallinnosta ja asiakaspalvelusta sekä toimin liiton talous- ja palkkahallinnon controllerina.