Liittokokous 2022

Epilepsialiiton sääntöjen mukaan liittokokous pidetään vuosittain maalis-toukokuun aikana hallituksen päättämänä ajankohtana. Liittokokous kutsutaan koolle lähettämällä kutsu jäsenille vähintään 30 vuorokautta ennen kokousta postitetulla kirjeellä tai sähköisesti jäsenen liitolle toimittamaan osoitteeseen.

Epilepsialiiton hallitus päätti kokouksessaan 28.1.2022, että Epilepsialiiton liittokokous pidetään 23.4.2022 Helsingissä. Samalla hallitus päätti sallia poikkeamislain nojalla liittokokousedustajien etäosallistumisen sekä pyytää liittokokousedustajia ilmoittautumaan ja toimittamaan valtakirjat etukäteen 10.4. mennessä.

Liittokokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat sekä todetaan kokouksen laillisuus.
 2. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 3. Päätetään mahdollisesta vaalivaliokunnan asettamisesta kokoukselle ja käydään lähetekeskustelu vaalivaliokunnan työskentelyä varten.
 4. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus.
 5. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myötämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Valitaan hallituksen jäsenet 7 §:n mukaisesti. Käsitellään varajäsenen eropyyntö kesken toimikauden 2020-2022.
 8. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.
 9. Määrätään liiton jäsenmaksun suuruus.
 10. Käsitellään ja vahvistetaan hallituksen esittämä toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2022.
 11. Käsitellään muut hallituksen esittämät kokouskutsussa mainitut asiat.

Edustajat varaavat ja vastaavat itse majoitus- ja matkakuluistaan.

Tavataan turvallisesti!

Etäosallistumisharjoitukset

Järjestämme kaikille liittokokousedustajille tarkoitettuja harjoituksia, joissa käydään läpi etäkokouskäytännöt ja harjoitellaan Teams-sovelluksen käyttöä sekä etä-äänestämistä. Etäosallistumiseen tarvitset tietokoneen ja internet-yhteyden. Suosittelemme, että jokainen kokousedustaja osallistuu vähintään yhteen harjoittelukertaan, jotta etäosallistuminen sujuu kokouspäivänä hyvin. Osallistu harjoitteluun samalla koneella, millä osallistut kokoukseen. Harjoituksiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Harjoitusajankohdat:

Kokousaineisto

Liittokokousasiakirjat toimitetaan suoraan kokousedustajille, joiden nimi on ilmoitettu 10.4.2022 mennessä Epilepsialiittoon.

Kokousasiakirjat toimitetaan kokousedustajille tai yhdistyksen virallisen postinsaajille ensisijaisesti sähköpostitse paperin kulutuksen vähentämiseksi. Postitamme kokousaineistot  paperisena edustajille, jotka eivät ole esittäneet valtakirjassa toivetta sähöisestä aineistosta.

Liittokokouksen 5.9.2020 tekemän päätöksen mukaisesti Epilepsialiitossa pyritään vähentämään paperin kulutusta.

Lisätietoja

Virpi Tarkiainen

Vastaan Epilepsialiiton strategisesta johtamisesta, hallinnosta ja kehittämistoiminnasta hallituksen linjausten mukaisesti. Toimin Epilepsialehden päätoimittajana sekä vastaan sidosryhmäyhteistyöstä.

Milla Haglund

Vastaan Epilepsialiiton yleishallinnosta ja asiakaspalvelusta sekä toimin liiton talous- ja palkkahallinnon controllerina.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?