Liittokokous 2023

Epilepsialiiton sääntöjen mukaan liittokokous pidetään vuosittain maalis-toukokuun aikana hallituksen päättämänä ajankohtana. Liittokokous kutsutaan koolle lähettämällä kutsu jäsenille vähintään 30 vuorokautta ennen kokousta postitetulla kirjeellä tai sähköisesti jäsenen liitolle toimittamaan osoitteeseen.

Epilepsialiiton hallitus päätti kokouksessaan 23.9.2022, että Epilepsialiiton liittokokous pidetään 15.4.2023 Helsingissä. Hallitus päätti 27.1.2023 kokouksen järjestämistavaksi hybridikokouksen yhdistyslain 17 § perusteella. Hybridikokoukseen osallistujat voivat osallistua täysimääräisesti etänä tai kokouspaikalla. Kokouskutsussa kerrotaan tarkemmin etäosallistumisen edellytyksistä ja osallistumisen teknisestä toteutuksesta. Kokouskulun sujuvoittamiseksi toivomme kokousedustajien valtakirjat ja ilmoittautumiset etukäteen 26.3. mennessä.

Liittokokouskutsut on toimitettu epilepsiayhdistysten virallisen postin saajille ma 20.2. sähköpostitse sekä samana päivänä postitetuilla kirjeillä. Toinen liittokokouskutsu kokousasiakirjoineen on toimitettu postitse ja sähköpostitse epilepsiayhdistyksen liitolle ilmoittamaan osoitteeseen 28.3.

 

Liittokokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat sekä todetaan kokouksen laillisuus
 2. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 3. Päätetään mahdollisesta vaalivaliokunnan asettamisesta kokoukselle ja käydään lähetekeskustelu vaalivaliokunnan työskentelyä varten
 4. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus
 5. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja 2023-2024
 8. Valitaan hallituksen jäsenet 7 §:n mukaisesti 2023-2025
 9. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita
 10. Määrätään liiton jäsenmaksun suuruus
 11. Käsitellään ja vahvistetaan hallituksen esittämä toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2023
 12. Käsitellään muut hallituksen esittämät kokouskutsussa mainitut asiat

 

Etäosallistumisharjoitus

Järjestämme kaikille liittokokousedustajille etäkokousharjoituksen, jossa käydään läpi etäkokouskäytännöt ja harjoitellaan Teams-sovelluksen käyttöä sekä etä-äänestämistä. Etäosallistumiseen tarvitset tietokoneen ja internet-yhteyden. Suosittelemme, että jokainen etäkokousedustaja osallistuu harjoittelukertaan, jotta etäosallistuminen sujuu kokouspäivänä hyvin. Osallistu harjoitteluun samalla koneella, millä osallistut kokoukseen. Harjoituksiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Harjoitusajankohta
Tiistaina 11.4. klo 17.30-19.00

Liity mukaan etäosallistumisharjoitukseen

Kokousaineisto

Liittokokousasiakirjat toimitetaan suoraan kokousedustajille, joiden nimi on ilmoitettu 26.3.2023 mennessä Epilepsialiittoon.

Kokousasiakirjat toimitetaan kokousedustajille tai yhdistyksen virallisen postinsaajille ensisijaisesti sähköpostitse paperin kulutuksen vähentämiseksi. Postitamme kokousaineistot  paperisena edustajille, jotka eivät ole esittäneet valtakirjassa toivetta sähköisestä aineistosta.

Liittokokouksen 5.9.2020 tekemän päätöksen mukaisesti Epilepsialiitossa pyritään vähentämään paperin kulutusta.

Liittokokousetkot

Liittokokousta edeltävänä perjantaina järjestämme kaikille kiinnostuneille kokousedustajille kokoushotellissa mahdollisuuden tulla tapaamaan muita vapaaehtoisia sekä liiton työntekijöitä rennossa tunnelmassa. Tilaisuudessa iltapalatyyppinen tarjoilu klo 18-20, joka sisältää suolaista ja makeaa sekä keiton ja kahvin. Osallistuminen on maksutonta. Kokousedustajat varaavat ja vastaavat itse majoitus- ja matkakuluistaan. Tervetuloa!

Ilmoittaudu mukaan täällä.

Lisätietoja

Virpi Tarkiainen

Vastaan Epilepsialiiton strategisesta johtamisesta, hallinnosta ja kehittämistoiminnasta hallituksen linjausten mukaisesti. Toimin Epilepsialehden päätoimittajana sekä vastaan sidosryhmäyhteistyöstä.

Milla Haglund

Vastaan Epilepsialiiton yleishallinnosta ja asiakaspalvelusta sekä toimin liiton talous- ja palkkahallinnon controllerina.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?