Liittokokous 2024

Epilepsialiiton sääntöjen mukaan liittokokous pidetään vuosittain maalis-toukokuun aikana hallituksen päättämänä ajankohtana. Liittokokous kutsutaan koolle lähettämällä kutsu jäsenille vähintään 30 vuorokautta ennen kokousta postitetulla kirjeellä tai sähköisesti jäsenen liitolle toimittamaan osoitteeseen.

Epilepsialiiton hallitus päätti kokouksessaan 22.9.2023 järjestää Epilepsialiiton liittokokous 13.4.2024 Helsingissä. Hallitus päätti 26.1.2024 kokouksen järjestämistavaksi hybridikokouksen yhdistyslain 17 § perusteella. Hybridikokoukseen osallistujat voivat osallistua täysimääräisesti etänä tai kokouspaikalla. Liittokokousedustajia pyydetään ilmoittautumaan ja toimittamaan valtakirjat etukäteen 24.3.2024 mennessä. 

Ilmoittaudu liittokokoukseen täällä

Liittokokouskutsu on toimitettu epilepsiayhdistysten virallisen postin saajille ti 20.2. sähköpostitse sekä samana päivänä postitetulla kirjeellä. Toinen liittokokouskutsu kokousasiakirjoineen on toimitettu postitse ja/tai sähköpostitse epilepsiayhdistyksen liitolle ilmoittamaan osoitteeseen 26.3.

Liittokokouksessa käsiteltävät asiat

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
 2. Todetaan läsnäolevat kokousedustajat
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Päätetään mahdollisesta vaalivaliokunnan asettamisesta kokoukselle ja käydään lähetekeskustelu vaalivaliokunnan työskentelyä varten
 6. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 8. Käsitellään Etelä-Pohjanmaan epilepsiayhdistyksen aloite jäsenmaksun korottamisesta
 9. Päätetään liiton vuoden 2024 jäsenmaksun suuruus sekä käydään lähetekeskustelu vuoden 2025-2026 jäsenmaksujen suuruudesta
 10. Päätetään hallituksen jäsenten kokouspalkkioista vuonna 2024
 11. Käsitellään ja vahvistetaan hallituksen esittämä toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2024
 12. Valitaan hallituksen jäsenet 7 §:n mukaisesti
  Kahden erovuorossa olevan hallituksen jäsenen ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten valinta kaudelle 2024-2026
 13. Käsitellään epilepsiayhdistysten aloitteet liittokokoukselle
 14. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita
 15. ERVA-alueet muuttumassa yhteistoiminta-alueiksi vuoden 2025 loppuun mennessä
  Epilepsiayhdistykset yhteistoiminta-alueilla (YTA)
 16. Muut asiat
 17. Ilmoitusasiat
 18. Kokouksen päättäminen

Kokousaineisto

Liittokokousasiakirjat toimitetaan suoraan kokousedustajille, joiden nimi on ilmoitettu 24.3.2024 mennessä Epilepsialiittoon.

Kokousasiakirjat toimitetaan kokousedustajille tai yhdistyksen virallisen postinsaajille ensisijaisesti sähköpostitse paperin kulutuksen vähentämiseksi. Postitamme kokousaineistot  paperisena edustajille, jotka eivät ole esittäneet valtakirjassa toivetta sähköisestä aineistosta. Liittokokouksen 5.9.2020 tekemän päätöksen mukaisesti Epilepsialiitossa pyritään vähentämään paperin kulutusta.

Epilepsiayhdistysten esitykset Epilepsialiiton hallituksen jäseniksi löytyvät täältä.

Etäosallistuminen

Järjestämme kaikille liittokokoukseen etäyhteyksin osallistuville harjoituksen,  jossa käydään läpi etäkokouskäytännöt ja harjoitellaan Teams-sovelluksen käyttöä sekä etä-äänestämistä. Harjoitus järjestetään järjestetään Teamsilla keskiviikkona 10.4. klo 17.30-18.30. Liity etäharjoitukseen napsauttamalla tästä

Lisätietoja

Virpi Tarkiainen

Vastaan Epilepsialiiton strategisesta johtamisesta, hallinnosta ja kehittämistoiminnasta hallituksen linjausten mukaisesti. Toimin Epilepsialehden päätoimittajana sekä vastaan sidosryhmäyhteistyöstä.

Piritta Selin

Vastaan järjestötoiminnan kehittämisestä sekä valtakunnallisesta vapaaehtois- ja vertaistoiminnasta. Toimin tietosuojavastaavana.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?