Talous

Epilepsialiitto ry on voittoa tavoittelematon suomalainen  terveys-, potilas- ja vaikuttajajärjestö. Toimintamme päärahoittajana on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).
Toiminnan taloudellisina mahdollistajina toimivat lisäksi jäsenet, kannatusjäsenet, yhteistyökumppanit sekä yksityiset lahjoittajat.

STEA-avustukset

Epilepsialiitolle on myönnetty vuodelle 2022  STEAn yleisavustusta 866 102 euroa. Yleisavustuksen lisäksi meille on myönnetty kohdennettua toiminta-avustusta jäsenyhdistysten tukemiseen 67 996 euroa ja tavoitteelliseen, ammattilaisen ohjaamaan ryhmä- ja vertaistoimintaan sekä harvinaisepilepsiaa sairastavien ryhmä- ja vertaistoimintaan yhteensä 281 176 euroa.

STEA avustuksella toteutettavista kehittämishankkeista Mahdollistaja – tukena uudelleenorientoitumiseen ja osallisuuteen -hankkeeseen (2018–2021) on myönnetty avustussuunnitelman mukaisesti 80 000 euroa ja Yhtä perhettä -hankkeeseen (2020-2022) 90 000 euroa.

Varainhankinta

Epilepsialiiton oma varainhankinta koostuu pääasiassa jäsenmaksuista sekä yksityishenkilöiden tekemistä lahjoituksista. Lisäksi meillä on erinomaisia yritysyhteistyökumppaneita, joiden kanssa sovimme vuosittain ajankohtaisista yhteistyömuodoista.

Epilepsialiitolla on kaksi muistorahastoa (Sinikka Avilan ja Kimmo Marttisen muistorahastot), joiden varoja käytämme muistorahastojen käyttötarkoituksen mukaisesti.

Lisätietoja

Virpi Tarkiainen

Vastaan Epilepsialiiton strategisesta johtamisesta, hallinnosta ja kehittämistoiminnasta hallituksen linjausten mukaisesti. Toimin Epilepsialehden päätoimittajana sekä vastaan sidosryhmäyhteistyöstä.

Milla Haglund

Vastaan Epilepsialiiton yleishallinnosta ja asiakaspalvelusta sekä toimin liiton talous- ja palkkahallinnon controllerina.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?