Lahjoittaja- ja kannatusjäsenrekisterin tietosuojaseloste

Lahjoittaja- ja kannatusjäsenrekisterin tietosuojaseloste päivitetty 13.2.2021, päivitetty 6.6.2022

Rekisterinpitäjä
Epilepsialiitto ry (Y-tunnus 0221136-2)
Malmin kauppatie 26
00700 HELSINKI
p. 09 350 8230
epilepsialiitto@epilepsia.fi

Rekisteristä vastaava henkilö
Heli Lehtimäki
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
p. 050401 5569
heli.lehtimaki@epilepsia.fi

Rekisterin nimi
Lahjoittaja- ja kannatusjäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tietoja käytetään lahjoittaja-ja kannatusjäsenrekisterin sekä Epilepsialehden tilaajarekisterin ylläpidossa, lahjoitusten, kannatusjäsentietojen ja lehtitilausten käsittelemiseksi, arkistoimiseksi ja tilastoimiseksi sekä rekisteröityjen kontaktointiin Epilepsialiittoon ja sen tukemiseen liittyvissä asioissa. Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterissä olevien henkilöiden ja Epilepsialiitto ry:n välinen sopimus, missä rekisteröidyt ovat osapuolena.

Rekisterin tietosisältö

  • etunimi, sukunimi
  • postiosoite, postinumero
  • postitoimipaikka
  • puhelinnumero
  • mahdollinen luovutettu sähköpostiosoite
  • lisäksi pidetään yllä soitto-, tilaus-, lahjoitus- ja laskutushistoriatietoja

Säännönmukaiset tietolähteet
Yhteystiedot saadaan painetuista luetteloista, ostetuista sähköisistä numerorekistereistä eri numeropalveluista sekä tukijoiden omien yhteydenottojen kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Epilepsialehden osoiteaineisto lähetetään Epilepsialiiton toimesta kirjapainoon sähköisesti. Epilepsialehti ilmestyy neljä (4) kertaa vuodessa. Osoiteaineisto sisältää: jäsenen nimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka ja jäsennumero. Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin eikä mielipide- tai markkinatutkimusta varten.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteritietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Epilepsialiitto ry:n lahjoittaja- ja kannatusjäsenrekisterin sekä Epilepsialehden tilaajarekisterin tietoja käsitellään ehdottomalla luottamuksella.

Manuaalinen aineisto: Säilytetään lukituissa tiloissa, mihin ulkopuolisilla tahoilla ei ole pääsyä.

Sähköinen aineisto: Rekisterin käyttöoikeuksien periaatteita ovat

  • autentikointi: rekisterin ylläpitäjän luoma henkilökohtainen tunnus ja salasanapari tunnistautuminen ja rekisterin käsittely tapahtuuhttps-suojatulla sivulla
  • authorisointi: rekisterin ylläpitäjä valtuuttaa muut rekisterin käyttäjät käsittelemään rajatuin käyttöoikeuksin heidän tarvitsemiaan rekisterin osoita
  • jäsenrekisteritietojen käsittelystä kerätäänautomatisoidusti lokitiedot
  • laitteinen fyysinen suojaus: Jäsenrekisteri ostetaan SAAS-palveluna (sofwareas aservice) ulkopuoliselta toimittajalta.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai täydentämistä
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa siihen tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liityvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

Ota yhteyttä

Heli Lehtimäki

Vastaan Epilepsialiiton asiakaspalvelusta ja toimin jäsenyhdistysten tukena. Vastuullani ovat jäsenasiat, osoitteenmuutokset sekä materiaalitilaukset. Toimin rekisteriasioiden yhteyshenkilönä.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?