Uutiskirjeen tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Epilepsialiitto ry
Malmin kauppatie 26
00700 HELSINKI
p. 09 350 8230
epilepsialiitto@epilepsia.fi

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Järjestöassistentti
Heli Lehtimäki
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
p. 09 3508 2358
p. 050 401 5569
heli.lehtimaki@epilepsia.fi

Rekisterin nimi
Uutiskirjeen rekisteri

Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus?
Uutiskirjeen lähettäminen eri kohderyhmillemme

  • yhdistyksessä toimiville vapaaehtoisille ja luottamushenkilöille
  • epilepsiayhdistysten jäsenille
  • tuki- ja kannatusjäsenille
  • henkilöille, joilla on ammatillinen intressi tilata sähköistä Uutiskirjettä

Uutiskirje on tarkoitettu kaikille Epilepsialiiton Uutiskirjeestä kiinnostuneille tilaajille.

Mitä tietoja käsittelemme?
Pakolliset perustiedot tilaajasta:

  • sukunimi, etunimi
  • tilaajan sähköpostiosoite

Mistä saamme tietoja?
Rekisteröitävän tilaajan oma ilmoitus.

Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?
Uutiskirje lähetetään tilaajalle suoraan rekisterin kautta. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?
Manuaalinen aineisto: Ei käytetä.
Sähköinen aineisto: Rekisterin käyttöoikeuksien periaatteita ovat

  • autentikointi: rekisterin ylläpitäjän luoma henkilökohtainen tunnus ja salasanapari tunnistautuminen, ja rekisterin käsittely tapahtuu https- suojatulla sivulla
  • authorisointi: rekisterin ylläpitäjä valtuuttaa muut rekisterin käyttäjät käsittelemään rajatuin käyttöoikeuksin heidän tarvitsemiaan rekisterin osoita
  • jäsenrekisteritietojen käsittelystä kerätään automatisoidusti lokitiedot
  • fyysinen suojaus: jäsenrekisteri ostetaan SAAS-palveluna (sofware as a service) ulkopuoliselta toimittajalta.

Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?
Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä. Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä viranomaiselle. Rekisteröitynä sinulla on oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

Kehen voit olla yhteydessä?
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

Tietosuojaselosteen muutokset
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättynä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitsetai laittamalla www.epilepsia.fi -sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

Tietosuojaseloste luotu 17.8.2018
Tietosuojaseloste päivitetty 13.2.2021

Ota yhteyttä

Heli Lehtimäki

Vastaan Epilepsialiiton asiakaspalvelusta ja toimin jäsenyhdistysten tukena. Vastuullani ovat jäsenasiat, osoitteenmuutokset sekä materiaalitilaukset. Toimin rekisteriasioiden yhteyshenkilönä.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?