Kansallinen vaikuttaminen

Seuraamme kansallista lainsäädäntövalmistelua ja teemme lausuntoja lakiehdotuksiin yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa. Osallistumme julkiseen keskusteluun, vaikutamme säädösvalmisteluun ja teemme aloitteita sekä kannanottoja. Viestimme monikanavaisesti ja tuomme esiin keskeisiä edunvalvonnallisia teemoja.

Tavoitteemme on, että valtuutetut, kansanedustajat, ministeriöiden työryhmät ja päätöksentekoon osallistuvat tulevat tietoisiksi epilepsiaa sairastavien ihmisten ja heidän läheistensä kohtaamista arkielämän haasteista sekä ongelmista ja pitävät tarpeellisena löytää niihin ratkaisuja.

Epilepsiaa sairastaville ihmisille ja heidän läheisilleen tärkeitä edunvalvontaan liittyviä asioita ovat muun muassa

  • tarkka diagnoosi, oikea-aikainen ja kokonaisvaltainen hoito riippumatta asuinpaikkakunnasta
  • sosiaaliturva ja sairastamiseen liittyvät kustannukset
  • palvelujärjestelmän joustavuus
  • toimivat ja riittävät palvelut
  • turvallinen asuminen ja liikkuminen

Lisätietoja

Paula Salminen

Vastaan Epilepsialiiton neuvonnasta ja olen mukana vaikuttamistoiminnassa ja kurssityössä.

Virpi Tarkiainen

Vastaan Epilepsialiiton strategisesta johtamisesta, hallinnosta ja kehittämistoiminnasta hallituksen linjausten mukaisesti. Toimin Epilepsialehden päätoimittajana sekä vastaan sidosryhmäyhteistyöstä.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?