Aluevaalit 2022: Äänestä, jos sote-palvelut ovat sinulle tärkeitä

Aluevaalit pidetään sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestysaika on kotimaassa 12.–18.1. ja ulkomailla 12.–15.1.

Aluevaaleissa osoitetaan suunta sosiaali- ja terveyspalveluidemme tulevaisuudelle

Aluevaaleissa valitaan valtuutetut ja varavaltuutetut hyvinvointialueiden aluevaltuustoihin. Hyvinvointialue on sote-uudistuksen myötä käyttöön tuleva uusi hallinnollinen porras. Perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja sosiaalipalvelut yhdistyvät ja niitä johdetaan yhtenä kokonaisuutena maaliskuusta 2022 alkaen. Aiemmin erikoissairaanhoidosta ovat vastanneet sairaanhoitopiirit. Vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisestä siirtyy hyvinvointialueille (21) vuodesta 2023 alkaen. Muutos on suuri. Kuka tahansa meistä voi tarvita vaativaa hoitoa edellyttävää erikoissairaanhoitoa.

Hyvinvointialueiden vastuulla on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta sekä kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. Nämä ovat isoja ja tärkeitä tehtäviä, joihin on valittava asiantuntevimmat päättäjät!

Epilepsia ei ole vain yksi sairaus

Epilepsia ei ole vain yksi sairaus vaan monimuotoinen neurologisten sairauksien joukko. Vaikeaa epilepsiaa sairastaa noin 9 000 suomalaista. Epilepsian erityisen leimaava piirre on ennakoimattomat kohtaustilanteet ja toimintakyvyn aaltoilu. Epilepsiaa sairastavat tarvitsevat joustavia ja yksilöllisiä palveluita. Epilepsiaa sairastavalla on oikeus saada mahdollisimman tarkka diagnoosi, siihen liittyvä oikea-aikainen hoito ja sopivat yhteiskunnan tarjoamat palvelut, jotta hänen toimintakykynsä säilyy ja mahdollisimman hyvä elämänlaatu mahdollistuu. Tämä on pitkällä aikavälillä myös yhteiskunnallisesti tuloksellista toimintaa. Epilepsian tarkasta diagnostiikasta ja kokonaisvaltaisesta hoidosta ei saa tinkiä. Se olisi epäeettistä ja lyhytnäköistä.

Hyvän hoidon edellytyksenä tarkka diagnoosi ja riittävät palvelut

Epilepsiaa sairastavalla on oltava tarpeen mukaan pääsy erityisosaamisen piiriin yhdenvertaisesti asuinpaikasta riippumatta yli maakunta-/hyvinvointialuerajojen. Epilepsian suomalaisen hoitopolun mukaisesti vaikeaa epilepsiaa sairastavan tulee päästä viiveettä konsultaatioon vaikeaan epilepsiaan perehtyneeseen erikoissairaanhoidon yksikköön yliopistosairaalaan (Käypä hoito -suositus 2020), mistä hoitopolun tulee tarvittaessa edelleen edetä vaikean epilepsian erityisdiagnostiikkaan ja -hoitoon erikoistuneeseen keskukseen (HUS ja KYS).

Sote-palveluhankinnoissa, kuten kuntoutus- ja kuljetuspalveluissa, hinta ei saa olla ainoa hankintapäätökseen vaikuttava tekijä. Hankinnoissa on huomioitava yksilölliset tarpeet ja laatu. Asiakkaita on kuultava hankintoja valmisteltaessa. Oikea-aikaiset, riittävät palvelut tuovat turvaa ja lisäävät elämään laatua.

Lisätietoja

Virpi Tarkiainen Toiminnanjohtaja

Vastaan Epilepsialiiton strategisesta johtamisesta, hallinnosta ja kehittämistoiminnasta hallituksen linjausten mukaisesti. Toimin Epilepsialehden päätoimittajana sekä vastaan sidosryhmäyhteistyöstä.

Paula Salminen Sosiaaliturva-asiantuntija

Vastaan Epilepsialiiton neuvonnasta ja olen mukana vaikuttamistoiminnassa ja kurssityössä.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?