Yhteistyöverkostot

Epilepsialiitto edustaa ja toimii useissa eri yhteistyöverkostoissa.

Aspa-säätiö
Aspa tarjoaa asumisen palveluita ja vuokra-asuntoja arjessaan apua tarvitseville ihmisille ympäri Suomen. Aspa-säätiön verkkosivut

Harvinaiset verkosto
Valtakunnallinen harvinaistyötä tekevien sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöverkosto. Harvinaiset verkoston verkkosivut

Hyvinvointiala HALI
Hyvinvointiala HALI ry edistää yksityisen sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset. Hyvinvointiala HALIn verkkosivut

Maaseudun Terveys ja Lomahuolto
MTLH toimii valtakunnallisesti tarjoten tuettuja ryhmämuotoisia lomia erilaisissa lomakohteissa eri puolilla Suomea. Maaseudun Terveys ja Lomahuolto ry:n verkkosivut

Nuorten Akatemia
Nuorten Akatemia on nuorten osallisuutta tukeva yhteistyöorganisaatio. Nuorten Akatemian verkkosivut

Omaishoitajaliiton omaishoitajaverkosto
Suomen omaishoidon verkosto on avoin yhteistyöverkosto, johon kuuluu valtakunnallisia järjestöjä, säätiöitä ja tutkimuslaitoksia. Verkoston tavoitteena on yhteistyötä vahvistamalla vaikuttaa eri tavoin omaishoidon kehittämiseksi ja omaishoitoperheiden aseman parantamiseksi. Omaishoitajaliiton omaishoitajaverkoston verkkosivut

Pieni ele
Pieni ele on keräys kotimaisella vammais- ja terveystyölle. Keräys perustuu järjestöjen väliseen yhteistoimintaan. Järjestöjen paikallisyhdistykset toteuttavat keräyksen vapaaehtoisvoimin kunnissa ympäri Suomen. Pieni ele -keräyksen verkkosivut

Soveltava Liikunta SoveLi
Soveltavan liikunnan asiantuntija SoveLi on soveltavaa liikuntaa edistävien järjestöjen verkosto, jonka tavoitteemme on parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuuksia terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan, soveltavaan liikuntaan sekä aktiiviseen elämäntapaan. Soveltava Liikunta SoveLi ry:n verkkosivut

Suomen Aivot
Suomen Aivot (Finska Hjärnan rf, Finnish Brain Council) on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on tutkimustietoon perustuvan aivoterveyden edistäminen. Suomen Aivot ry:n verkkosivut

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi
Allianssi on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton Suomen nuorisoalan kattojärjestö, joka yhdistää kaikki nuorisoalan toimijat. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n verkkosivut

SOSTE sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kattojärjestö
SOSTE kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysjärjestöä rakentamaan sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, osallistumismahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista ja vastuullista yhteiskuntaa. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n verkkosivut

Tatu ry
TATU ry on tapaturmaisesti tai potilasvahingon kautta vammautuneiden ja sairastuneiden lasten ja nuorten sekä heidän läheistensä valtakunnallinen tukiyhdistys. Tatu ylläpitää Perheen palvelupolku -sivustoa, jossa olemma mukana yhtenä taustajärjestönä. Perheen palvelupolku -sivusto

Vanhustyön keskusliitto
Vanhustyön keskuliitto toteuttaa vanhuuspoliittista vaikuttamista ja jäsenistön edunvalvontaa ikääntyneiden ihmisten ja vanhusten hyvinvoinnin, toimintakykyisyyden ja sosiaalisen turvallisuuden edistämiseksi. Vanhustyön keskusliiton verkkosivut

Vammaisfoorumi
Vammaisfoorumi on valtakunnallinen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö. Vammaisfoorumi edustaa Suomen vammaisjärjestöjä kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä, erityisesti Euroopan vammaisfoorumissa. Foorumin kotimainen vaikuttamistoiminta keskittyy vammaisten yhdenvertaisen osallistumisen turvaamiseen. Vammaisfoorumin verkkosivut

Vates-säätiö
Vates-säätiö toimii asiantuntijaorganisaationa vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden yhdenvertaiseksi työllistymiseksi. Vates-säätiön verkkosivut

Vammaisjärjestöjen nuorisoyhteistyö VNY
VNY on vammaisjärjestön vapaamuotoinen yhteistyöfoorumi. Vammaisjärjestöjen nuorisoyhteistyö VNY Facebookissa

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?