Yhteistyöverkostot

Epilepsialiitto edustaa ja toimii useissa eri yhteistyöverkostoissa.

Aspa-säätiö
Aspa tarjoaa asumisen palveluita ja vuokra-asuntoja arjessaan apua tarvitseville ihmisille ympäri Suomen. Aspa-säätiön verkkosivut.

Harvinaiset verkosto
Valtakunnallinen harvinaistyötä tekevien sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöverkosto. Harvinaiset verkoston verkkosivut.

Hyvinvointiala HALI
Hyvinvointiala HALI ry edistää yksityisen sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset. Hyvinvointiala HALIn verkkosivut.

Maaseudun Terveys ja Lomahuolto
MTLH toimii valtakunnallisesti tarjoten tuettuja ryhmämuotoisia lomia erilaisissa lomakohteissa eri puolilla Suomea. Maaseudun Terveys ja Lomahuolto ry:n verkkosivut.

Nuorten Akatemia
Nuorten Akatemia on nuorten osallisuutta tukeva yhteistyöorganisaatio. Nuorten Akatemian verkkosivut.

Omaishoitajaliiton omaishoitajaverkosto
Suomen omaishoidon verkosto on avoin yhteistyöverkosto, johon kuuluu valtakunnallisia järjestöjä, säätiöitä ja tutkimuslaitoksia. Verkoston tavoitteena on yhteistyötä vahvistamalla vaikuttaa eri tavoin omaishoidon kehittämiseksi ja omaishoitoperheiden aseman parantamiseksi. Omaishoitajaliiton omaishoitajaverkoston verkkosivut.

Pieni ele
Pieni ele on keräys kotimaisella vammais- ja terveystyölle. Keräys perustuu järjestöjen väliseen yhteistoimintaan. Järjestöjen paikallisyhdistykset toteuttavat keräyksen vapaaehtoisvoimin kunnissa ympäri Suomen. Pieni ele -keräyksen verkkosivut.

Soveltava Liikunta SoveLi
Soveltavan liikunnan asiantuntija SoveLi on soveltavaa liikuntaa edistävien järjestöjen verkosto, jonka tavoitteemme on parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuuksia terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan, soveltavaan liikuntaan sekä aktiiviseen elämäntapaan. Soveltava Liikunta SoveLi ry:n verkkosivut.

Suomen Aivot
Suomen Aivot (Finska Hjärnan rf, Finnish Brain Council) on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on tutkimustietoon perustuvan aivoterveyden edistäminen. Suomen Aivot ry:n verkkosivut.

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi
Allianssi on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton Suomen nuorisoalan kattojärjestö, joka yhdistää kaikki nuorisoalan toimijat. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n verkkosivut.

SOSTE sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kattojärjestö
SOSTE kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysjärjestöä rakentamaan sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, osallistumismahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista ja vastuullista yhteiskuntaa. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n verkkosivut.

Tatu ry
TATU ry on tapaturmaisesti tai potilasvahingon kautta vammautuneiden ja sairastuneiden lasten ja nuorten sekä heidän läheistensä valtakunnallinen tukiyhdistys. Tatu ylläpitää Perheen palvelupolku -sivustoa, jossa olemme mukana yhtenä taustajärjestönä. Perheen palvelupolku -sivusto.

Vanhustyön keskusliitto
Vanhustyön keskusliitto toteuttaa vanhuuspoliittista vaikuttamista ja jäsenistön edunvalvontaa ikääntyneiden ihmisten ja vanhusten hyvinvoinnin, toimintakykyisyyden ja sosiaalisen turvallisuuden edistämiseksi. Vanhustyön keskusliiton verkkosivut.

Vammaisfoorumi
Vammaisfoorumi on valtakunnallinen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö. Vammaisfoorumi edustaa Suomen vammaisjärjestöjä kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä, erityisesti Euroopan vammaisfoorumissa. Foorumin kotimainen vaikuttamistoiminta keskittyy vammaisten yhdenvertaisen osallistumisen turvaamiseen. Vammaisfoorumin verkkosivut.

Vates-säätiö
Vates-säätiö toimii asiantuntijaorganisaationa vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden yhdenvertaiseksi työllistymiseksi. Vates-säätiön verkkosivut.

Vammaisjärjestöjen nuorisoyhteistyö VNY
VNY on vammaisjärjestön vapaamuotoinen yhteistyöfoorumi. Vammaisjärjestöjen nuorisoyhteistyö VNY Facebookissa.

Mitä mieltä olet sivun sisällöstä?