Ohjeita apurahan hakijalle

Apurahat tulevat hakuun vuosittain ellei toisin ilmoiteta. Hakuaika on helmikuu. Hakemuksen voi tehdä joko suomen tai englannin kielellä.

Apurahoja myönnetään epilepsian tieteelliseen tutkimukseen, pääsääntöisesti väitöskirjatutkimuksiin. Pääpaino on lääketieteellisessä tutkimuksessa mutta säätiö voi myöntää apurahoja myös muuhun epilepsiaan liittyvään tutkimukseen.

Sama hakija voi saada apurahan kaksi kertaa.

Säätiön apurahat ovat henkilökohtaisia kuukausiapurahoja. Ne maksetaan siis suoraan niiden saajille. Apurahoja ei myönnetä muihin kuluihin (esim. materiaali- ja matkakuluihin). Säätiön apurahat ovat yleensä muutamia tuhansia euroja, joten ne eivät sovellu esim. tutkimusavustajan palkkakuluihin (vrt. verotus ja yleiskustannukset). Apurahan saajalla on oltava suomalainen pankkitili.

Käytä apurahan hakulomaketta. Liitä mukaan tutkimussuunnitelmasi ja suosituksesi (väitöskirjatutkijalta vaaditaan ohjaajan suositus) sekä eettisen toimikunnan lausunto, jos sellaista on sinulta vaadittu.

Apurahahakemus toimitetaan määräaikaan mennessä asiamiehelle sähköpostilla (sari.kuitunen@utu.fi). Merkitse sähköpostin aihekenttään hakijan etunimi ja sukunimi. Varmista, että sähköposti kuitataan saapuneeksi 24 tunnin kuluessa sen lähettämisestä.

Apurahapäätökset julkistetaan säätiön internetsivuilla sekä Epilepsia.fi-sivujen kautta. Saajille ilmoitetaan asiasta myös sähköpostin kautta.