Ohjeita apurahan saajalle

Säätiön myöntämä apuraha tulee käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Säätiöön ei tarvitse ilmoittaa, jos otat myönnetyn apurahan vastaan.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela hoitaa apurahansaajien sosiaaliturvaa eläke-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusturvan osalta. Ilmoitamme Melalle sellaiset luonnolliselle henkilölle tai työryhmälle työskentelyyn myönnetyt apurahat, joiden kesto on vähintään neljä kuukautta ja apurahan määrä ylittää vakuuttamisen vähimmäisrajan (vuotuiseksi työtuloksi muunnettuna 4 032 euroa vuonna 2021).

Apuraha on verotonta tuloa.

Säätiö pyytää apurajan saajilta vapaamuotoista raporttia. Raportista tulee käydä ilmi tutkimustyön eteneminen. Asiamies pyytää raportteja erikseen.

On hyvän tavan mukaista kiittää apurahasta tieteellisessä opinnäytetyössä, julkaisussa tai muussa vastaavassa yhteydessä. Esimerkiksi teoksen nimiön kääntöpuolella, saatesanoissa tai artikkelin alaviitteessä pyydämme mainitsemaan tuesta, jonka Epilepsiatutkimussäätiö on hankkeelle antanut. Sanamuoto on vapaasti valittavissa. Voit myös ladata halutessasi säätiön logon täältä.

Pyydämme apurahan saajia lähettämään asiamiehelle linkin väitöskirjaan. Olemme iloisia myös artikkeli- ja mahdollisista uutislinkeistä.