Epilepsiatutkimussäätiö

Epilepsia on yksi yleisimmistä neurologisista sairauksista, johon voi sairastua missä iässä tahansa. Epilepsian monimuotoisuutta ei tunneta: epilepsian taustalla voi olla monia eri syitä. Epilepsiakohtausten ohella oireet voivat olla muita neurologisia oireita tai kognitiivisia ja psyykkisiä toimintakyvyn haittoja. Epilepsian tieteellinen tutkimus auttaa löytämään ratkaisuja epilepsian hoitoon ja sairastavien sekä heidän läheistensä tukemiseen sekä ennaltaehkäisemään sairauden aiheuttamia ongelmia.

Tiedoksi!

Säätiön asiamies saa ajoittain kyselyitä koskien tutkimuskeskus Neuroa. Epilepsiasäätiö, joka omisti aikanaan tutkimuskeskus Neuron ja lopetti toimintansa  vuonna 2008, on samankaltaisesta nimestään huolimatta ollut Epilepsiatutkimussäätiöstä täysin erillinen toimija.