Hallinto

Epilepsiatutkimussäätiön toiminnasta vastaa hallitus, jossa on epilepsiatutkimuksen- ja talouselämän vaikuttajia.  Säätiön käytännön asioista vastaa asiamies Sari Kuitunen. Tutustu säätiön sääntöihin ja esteellisyysperiaatteisiin.

 

Säätiön hallitus

  • Professori Reetta Kälviäinen (pj)
  • KTM, DI Esko Kervinen (vpj)
  • Toimitusjohtaja Olli Aakula
  • Koulutusasiantuntija Sari Kuitunen, säätiön asiamies
  • Dosentti Liisa Metsähonkala
  • Varatuomari Peter Ollus
  • Professori Jukka Peltola
  • Dosentti Johanna Uusimaa

Säätiössä toimii tieteellinen valiokunta, jonka tehtävänä on apurahaesityksen valmistelu. Tieteellisen valiokunnan muodostavat Reetta Kälviäinen, Liisa Metsähonkala, Jukka Peltola ja Johanna Uusimaa, valiokunnan sihteerinä toimii Sari Kuitunen.

Epilepsiatutkimussäätiön työvaliokunta vastaa sijoitustoiminnasta hallituksen sijoitusperiaatteiden mukaisesti. Työvaliokuntaan kuuluvat Esko Kervinen, Olli Aakula, Peter Ollus ja Sari Kuitunen.

Kaikki säätiön jäsenet toimivat vapaaehtoispohjalta eivätkä säätiön jäsenet saa palkkaa/palkkioita.

 

Hallituksen jäseniin saa tarvittaessa yhteyden asiamiehen kautta.