Testamenttilahjoitus

Voit edistää epilepsiatutkimusta tekemällä testamentin Epilepsiatutkimussäätiölle. Testamenttilahjoittajana voit itse valita, miten lahjoittamasi varat kohdennetaan. Mikäli lahjoittaja haluat, toiveestasi voidaan perustaa erityinen muistorahasto. Halutessasi voit pysyä nimettömänä kerrottaessa lahjoituksesta Epilepsiatutkimussäätiölle.

Yleishyödyllisenä yhteisönä Epilepsiatutkimussäätiön ei tarvitse maksaa saamastaan testamenttilahjoituksesta veroa. Mikäli sinulla ei ole perillisiä, jäämistösi siirtyy kokonaisuudessaan valtiolle ellet ole toisin määrännyt testamentilla.

Kun teet testamentin, tiedät, että lahjoituksesi edistää sydäntäsi lähellä olevaa asiaa. Kun teet testamentin Epilepsiatutkimussäätiölle, olet mukana luomassa parempaa elämää epilepsiaa sairastaville ihmisille.

Testamentin on täytettävä tietyt muotovaatimukset, jotta se olisi juridisesti pätevä. Siksi on hyvä kysyä (esim. oman pankin lakiasianneuvonnasta tai asianajotoimistosta) neuvoja testamentin laatimiseen.

Testamentissa on oltava vähintään:

  • testamentin antajan nimi henkilö- ja osoitetietoineen
  • testamentin saajan tiedot
  • testamentin kohde (esim. kaikki omaisuus tai rajatusti joku osa omaisuudesta)
  • testamentin tekijän allekirjoitus
  • kahden esteettömän yhtä aikaa läsnä olevan todistajan allekirjoitus

Perillisten lakisääteistä osuutta ei voi testamentata muille.

Testamentti on mahdollista muuttaa tai peruuttaa koska tahansa laatimisen jälkeen.

Mallitestamentti

Tiedostomuoto: PDF

Mallitestamentti

Lataa tiedosto