Epilepsisymptom

Ett epileptiskt anfall är ett symptom som skadar en människas normala funktionsförmåga. Ett epileptiskt anfall är en övergående störning i hjärnans elektriska funktion. En epileptisk urladdning kan sprida sig i hjärnan från sitt partiella inledningsställe vidare eller generaliseras direkt till hela hjärnan. Vilket slags symptom som uppträder under anfallet beror på var den avvikande urladdningen sker och vilket dess utbredningsområde i hjärnan är.

De vanligaste anfallssymptomen är störningar i medvetandet, sinnesförnimmelserna eller beteendet och knyckningar i lemmarna eller kroppen. Anfallssymptomens svårighetsgrad kan variera från ett mycket kortvarigt anfall med medvetslöshet och knyckningar till att funktionerna upphör eller funktionsförågan sänks. Anfallen kan pågå från någon sekund till flera minuter. Efter det egentliga anfallet kan ett eftertillstånd uppträda som kan vara upp till flera timmar. Under detta är personens funktionsförmåga inte normal. Om anfallet förlängs eller om anfallen återkommer så tätt att den som har fått anfallet inte repar sig däremellan, är personen i livsfara och bör omedelbart förpassas till sjukhusvård.

Sivu on päivitetty 29.10.2015