Takaisin

Epilepsialiiton säännöt uudistuivat

Uutiskuva

Epilepsialiiton säännöt uudistuivat

19.08.2019

Epilepsialiiton toiminnan tavoitteita ja päätöksentekoa ohjaavat säännöt ovat uudistuneet.

Uudet säännöt eivät muuta liiton perustehtävää epilepsiaa sairastavien yhteiskunnallisen yhdenvertaisuuden tukijana, mutta korostavat sen rinnalla nykyaikaisen potilasjärjestön vaikuttamis- ja edunvalvontatyötä.

Säännöt määräävät myös, että liiton hallituksessa tulee olla epilepsiaa sairastavien arjen, sosiaali- ja terveydenhuollon, talouden ja yhteiskunnallisten alojen  asiantuntijoita tai vaikuttajia eri puolilta Suomea.

Aloitteen sääntäöuudistuksesta teki Lapin alueen Epilepsiayhdistys ry. Sen avulla haluttiin varmistaa, että Epilepsialiiton hallituksessa olisi valtakunnallisesti tasavertainen edustus sekä monipuolinen asiantuntijuus.

Sääntöuudistustarpeen arvioi keväällä 2018 perustettu sääntöuudistustyöryhmä, joka myös valmisteli 27.4. pidettyyn liittokokoukseen esityksen uusista säännöistä.

Työryhmän puheenjohtajana toimi hallituksen jäsen Keijo Laitinen. Sen muiksi jäseniksi nimettiin kaksi edustajaa jokaiselta ylipistollisen keskussairaalan sairaanhoitoalueelta eli Ritva Malinen ja Pertti Kallio HYKS-alueelta, Heljä Kokko​ ja Tuomas Koivuniemi​ TAYS-alueelta, Sari Kuitunen TYKS-alueelta​, Anja Sukanen ja Tuomo Malinen KYS-alueelta sekä Seppo Romppainen ja Matti Virrankari ​OYS-alueelta. Työryhmän sihteereinä toimivat Epilepsialiiton hallintovastaava Milla Haglund ja toiminnanjohtaja Virpi Tarkiainen.

Työryhmä konsultoi tarvittaessa yhdistyslainsäädäntöön perehtynyttä juristia.  

Tutustu uusiin sääntöihimme

 

 

 

Sivu on päivitetty 19.08.2019


Uutiskuva

Epilepsialehdet 2019

Epilepsialehti julkaistaan viisi kertaa vuodessa printtinä sekä kaikille avoimena, linkki- ja kuvarikastein vahvistettuna digilehtenä. Marraskuun numeron 5/2019 välissä ilmestyivät myös toivotut kurssiesitteemme.

Vuoden 2020 ensimmäinen lehtemme julkaistaan 4.2. Sen teemoja ovat kansainvälisyys ja edunvalvonta. 

Lue digilehtemme:

Epilepsialehti 5/2019

Epilepsialehti 4/2019

Epilepsialehti 3/2019

Epilepsialehti 2/2019

Epilepsialehti 1/2019

 

Sivu on päivitetty 18.11.2019