Uutiset

Takaisin

Epilepsian hoitoon vaaditaan pikaisia investointeja maailmanlaajuisesti

Uutiskuva

Epilepsian hoitoon vaaditaan pikaisia investointeja maailmanlaajuisesti

26.06.2019

Maailman terveysjärjestö WHO julkaisi juhannuksena ensimmäisen maailmanlaajuisen raportin epilepsiasta. Julkaisu tapahtui 33. kansainvälisessä epilepsiakongressissa, joka järjestettiin tänä vuonna Bangkokissa. Raportti kuvaa yhteenvedonomaisesti epilepsian aiheuttamia yhteiskunnallisia ja yksilöllisiä haasteita sekä esittää keinoja, joilla niihin tulisi vastata sekä globaaleissa että kansallisen tason terveysohjelmissa.

Raportin ”Epilepsy: a public health imperative” mukaan yli 75 prosenttia epilepsiaan sairastuneista ei saa kunnollista hoitoa. Matalan tulotason maissa jopa hoitoon pääsy on haasteellista. Raportissa vaaditaan jatkuvaa ja koordinoitua työtä sen varmistamiseksi, että jokaisella epilepsiaa sairastavalla henkilöllä olisi käytettävissään tarvittava hoito sekä mahdollisuus elää yhdenvertaista ja tasa-arvoista elämää vapaana häpeästä ja syrjinnästä.

WHO:n 194 jäsenvaltiota hyväksyi jo vuonna 2015 Maailman terveyskokouksessa (WHA) yksimielisesti epilepsiaa koskevan päätöslauselman WHA68.20, jossa vaadittiin maiden tasoista koordinoitua toimintaa epilepsian hoidossa tarvittavien palvelujen ja resurssien turvaamiseksi. Tuore raportti kannustaa nopeisiin ja merkittäviin investointeihin, jotta epilepsiatietoudessa, hoidossa ja tutkimuksessa esiintyvät puutteet saataisiin korjattua ja niitä voitaisiin kehittää.

Epilepsia on yksi maailman yleisimmistä neurologisista sairauksista. Sairastuneita on maailmanlaajuisesti noin 50 miljoonaa, Suomessa lähes 60 000. Epilepsiapotilaiden määrän odotetaan kasvavan edelleen esimerkiksi pidemmän elinajanodotteen vuoksi.

Epilepsia on aivojen sairaus, jossa potilaalla on taipumus saada hermosolujen liiallisesta sähkötoiminnasta johtuvia epileptisiä kohtauksia ja mahdollisesti myös muita neurologisia, kognitiivisia, psyykkisiä tai sosiaalisia toimintakyvyn ongelmia. Maailmalla monet epilepsiaa sairastavat lapset eivät mene kouluun, aikuisilta saatetaan puolestaan evätä työ tai avioliitto. Raportti painottaa, etteivät epilepsiaa sairastavien henkilöiden ihmisoikeusloukkaukset ympäri maailmaa ole hyväksyttäviä.

WHO on laatinut raportin yhteistyössä kansainvälisen epilepsia-alan tiedejärjestön International League Against Epilepsy (ILAE) sekä potilasjärjestöjen maailmanlaajuisen kattojärjestön International Bureau for Epilepsy (IBE) kanssa. Raportti on suunnattu poliittisille päättäjille, kansanterveyden asiantuntijoille, terveydenhuollon ammattilaisille, järjestöille sekä epilepsiaa sairastaville ja heidän perheilleen.

Epilepsialiitto on yksi IBE:n jäsenjärjestöistä ja Epilepsiaseura yksi ILAE:n jäsenjärjestöistä. Molemmat organisaatiot tukevat IBE:n ja ILAE:n työtä WHO:ssa sekä edistävät epilepsiaa sairastavien tasa-arvoa. Epilepsialiitto ja Epilepsiaseura kampanjoivat myös IBE:n ja ILAE:n yhteisenä kansainvälisenä epilepsiapäivänä (International Epilepsyday), jota vietetään vuosittain helmikuun toisena maanantaina.

 

Sivu on päivitetty 26.06.2019


Epilepsialehdet 2020

Epilepsialehti julkaistaan viisi kertaa vuodessa printtinä sekä kaikille avoimena, linkki- ja kuvarikastein vahvistettuna digilehtenä.

Voit myös antaa meille palautetta lehdestä palautelomakkeella, johon pääset tästä linkistä. Kaikki saamamme palaute on meille arvokasta, sillä teemme lehteä lukijoita varten. Kehitämme lehteä palautteen pohjalta.

 

Epilepsialehti 5/2020

Aiheina mm.

 • Kun sairaus on harvinainen, vertaistuen merkitys korostuu
 • Kaisan tarina: Vauvan sairastuminen pysäyttää
 • Harvinaisepilepsiat – mistä on kyse?
 • Vaikeaa epilepsiaa sairastavan lapsen kehitys ja sosiaalinen toimintakyky
 • Toni Kulju väitteli vagushermostimulaatiosta
 • Matin tarina: elämänasenne auttaa arjessa harvinaisen epilepsian kanssa
 • Aikuisen ketogeeninen dieetti
 • Ruokavaliohoito lapsen epilepsiassa


Epilepsialehti 4/2020

Aiheina mm.

 • Epilepsian digihoitopolku
 • Etävastaanottoihin vauhtia koronakeväänä
 • Etähengailua Nuorten sohvanurkassa
 • Iloa ja kaveruutta lasten seikkailukurssilla
 • Pirkon tarina: Elämää kaatumataudin varjossa
 • Tekoälyn hyödyntäminen epilepsian hoidossa
 • Digikaverilta tukea digipalveluiden käyttöön

Epilepsialehti 3/2020

Aiheina mm.

 • Epilepsia ja parisuhde
 • Ruokavaliohoito voi auttaa lapsen epilepsiassa
 • Koronakriisi haastaa lasten oikeuksia
 • Epilepsia ja koronavirus
 • Kuopion epilepsiasymposiumi 2020

 

Epilepsialehti 2/2020

Aiheina mm.

 • Lasten epilepsiat ja kuumekouritukset
 • Epilepsiaa sairastavan nuoren sujuva siirtymävaihe
 • Erityisen rakas omaishoitajuus

 

Epilepsialehti 1/2020

Aiheina mm.

 • Kansainvälinen epilepsiapäivä 10.2.
 • Häiriöt lääkkeiden saatavuudessa
 • Yökylän ihme
 • Miten vertaismentori voi auttaa
 • Henkilökuvassa yhdistysaktiivi Marita Somero-Sajo

Sivu on päivitetty 16.12.2020