Uutiset

Takaisin

Epilepsian hoitoon vaaditaan pikaisia investointeja maailmanlaajuisesti

Uutiskuva

Epilepsian hoitoon vaaditaan pikaisia investointeja maailmanlaajuisesti

26.06.2019

Maailman terveysjärjestö WHO julkaisi juhannuksena ensimmäisen maailmanlaajuisen raportin epilepsiasta. Julkaisu tapahtui 33. kansainvälisessä epilepsiakongressissa, joka järjestettiin tänä vuonna Bangkokissa. Raportti kuvaa yhteenvedonomaisesti epilepsian aiheuttamia yhteiskunnallisia ja yksilöllisiä haasteita sekä esittää keinoja, joilla niihin tulisi vastata sekä globaaleissa että kansallisen tason terveysohjelmissa.

Raportin ”Epilepsy: a public health imperative” mukaan yli 75 prosenttia epilepsiaan sairastuneista ei saa kunnollista hoitoa. Matalan tulotason maissa jopa hoitoon pääsy on haasteellista. Raportissa vaaditaan jatkuvaa ja koordinoitua työtä sen varmistamiseksi, että jokaisella epilepsiaa sairastavalla henkilöllä olisi käytettävissään tarvittava hoito sekä mahdollisuus elää yhdenvertaista ja tasa-arvoista elämää vapaana häpeästä ja syrjinnästä.

WHO:n 194 jäsenvaltiota hyväksyi jo vuonna 2015 Maailman terveyskokouksessa (WHA) yksimielisesti epilepsiaa koskevan päätöslauselman WHA68.20, jossa vaadittiin maiden tasoista koordinoitua toimintaa epilepsian hoidossa tarvittavien palvelujen ja resurssien turvaamiseksi. Tuore raportti kannustaa nopeisiin ja merkittäviin investointeihin, jotta epilepsiatietoudessa, hoidossa ja tutkimuksessa esiintyvät puutteet saataisiin korjattua ja niitä voitaisiin kehittää.

Epilepsia on yksi maailman yleisimmistä neurologisista sairauksista. Sairastuneita on maailmanlaajuisesti noin 50 miljoonaa, Suomessa lähes 60 000. Epilepsiapotilaiden määrän odotetaan kasvavan edelleen esimerkiksi pidemmän elinajanodotteen vuoksi.

Epilepsia on aivojen sairaus, jossa potilaalla on taipumus saada hermosolujen liiallisesta sähkötoiminnasta johtuvia epileptisiä kohtauksia ja mahdollisesti myös muita neurologisia, kognitiivisia, psyykkisiä tai sosiaalisia toimintakyvyn ongelmia. Maailmalla monet epilepsiaa sairastavat lapset eivät mene kouluun, aikuisilta saatetaan puolestaan evätä työ tai avioliitto. Raportti painottaa, etteivät epilepsiaa sairastavien henkilöiden ihmisoikeusloukkaukset ympäri maailmaa ole hyväksyttäviä.

WHO on laatinut raportin yhteistyössä kansainvälisen epilepsia-alan tiedejärjestön International League Against Epilepsy (ILAE) sekä potilasjärjestöjen maailmanlaajuisen kattojärjestön International Bureau for Epilepsy (IBE) kanssa. Raportti on suunnattu poliittisille päättäjille, kansanterveyden asiantuntijoille, terveydenhuollon ammattilaisille, järjestöille sekä epilepsiaa sairastaville ja heidän perheilleen.

Epilepsialiitto on yksi IBE:n jäsenjärjestöistä ja Epilepsiaseura yksi ILAE:n jäsenjärjestöistä. Molemmat organisaatiot tukevat IBE:n ja ILAE:n työtä WHO:ssa sekä edistävät epilepsiaa sairastavien tasa-arvoa. Epilepsialiitto ja Epilepsiaseura kampanjoivat myös IBE:n ja ILAE:n yhteisenä kansainvälisenä epilepsiapäivänä (International Epilepsyday), jota vietetään vuosittain helmikuun toisena maanantaina.

 

Sivu on päivitetty 26.06.2019


Uutiskuva

Epilepsialehdet 2019

 

Epilepsialehti 1/2020

Aiheina muun muassa:

Kansainvälinen epilepsiapäivä

Sosiaalietuuksien muutokset 2020

Häiriöt lääkkeiden saatavuuksissa

Uusi innovaatio: "Tahdon yökylään"

Henkilökuvassa yhdistysaktiivi Marita Somero-Sajo

Epilepsialehti 5/2019

Aiheina muun muassa:

Kuntoutumiskursseilta hankit pääomaa, jolla selviät sairautesi kanssa

Epilepsian Käypä hoito -suositukset on päivitetty

Vaikuttajafoorumi 2019

Kaverikahvilat

Epilepsialehti 4/2019

Vapauden kokemukset pitkäaikaissairailla

Henkilökuvassa näyttelijä Alina Tomnikov

Satu Aaposta ja Emmasta käsittelee epilepsiaa lapsen näkökulmasta

Vertaistuki on valtava arjen voimavara

Epilepsialehti 3/2019

Toiminnalliset ei-epileptiset kohtaukset

Lähtölaukaus mentoroinnille

Elämä haurauden edessä

Etäsopeutumisvalmennuskurssit

Epilepsialehti 2/2019

Soilin lapsuus Vaajasalon parantolassa

Korkeat asiakasmaksut voivat estää terveydenhuollon palveluiden käyttöä

Henkilökuvassa Satu Vyyryläinen

Vinkkejä nuorille kesätyön hakuun

Epilepsialehti 1/2019

Valtakunnallinen 112-päivä

Osaatko auttaa – Epilepsiakohtauksen ensiapu

Kodin ja koulun sujuva yhteistyö – lapsen etu edellä

Supersankari-kerho

Sivu on päivitetty 01.04.2020