Uutiset

Takaisin

Hyödyn tavoitteleminen motivoi potilaita osallistumaan lääketutkimuksiin

Uutiskuva

Hyödyn tavoitteleminen motivoi potilaita osallistumaan lääketutkimuksiin

10.10.2018

Tulossa väitös hoitotieteen alalta,väittelijä TtM Emmi Reijula

Aika ja paikka: 12.10.2018, klo 12, MS301, Medistudia, Kuopion kampus

Henkilökohtaisen terveyshyödyn tavoittelu on merkittävin tekijä, joka motivoi epilepsiaa ja Parkinsonin tautia sairastavia osallistumaan lääketutkimuksiin. Potilaat kokevat lääketutkimukset tärkeiksi ja välttämättömiksi uusien hoitojen kehittämiseksi, osoittaa terveystieteiden maisteri Emmi Reijulan tuore väitöstutkimus.

Tutkimuksessa selvittiin epilepsia- ja Parkinson-potilaiden lääketutkimuksiin liittyviä asenteita ja tietoja sekä osallistumishalukkuuteen vaikuttavia tekijöitä. Osalla tutkimukseen osallistuneista oli aikaisempaa henkilökohtaista kokemusta lääketutkimuksiin osallistumisesta, osalla ei. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena Epilepsialiiton ja Suomen Parkinson-liiton jäsenille vuosina 2013– 2015.

Epilepsia on maailman yleisin neurologinen sairaus. Arviolta noin puolella potilaista epilepsia todetaan lapsuudessa tai teini-iässä. Parkinsonin tauti on hitaasti etenevä neurologinen sairaus, joka alkaa keskimäärin 60-vuotiaana. Lääkehoito on näiden neurologisten sairauksien ensisijainen hoitomuoto, ja niihin kehitetään jatkuvasti uusia lääkkeitä. Lääketutkimuksiin tarvitaan potilaita, joille uusi hoito on suunnattu. Lääketutkimuksiin liittyy kuitenkin useita, tavanomaisesta hoidosta olennaisesti poikkeavia tavoitteita sekä toimintatapoja, kuten satunnaistaminen, sokkouttaminen ja lumelääkkeen käyttö.

Korkea ikä, vaikea sairaus sekä matala koulutustaso altistavat väärinymmärrykselle

Positiivisista asenteista ja aikaisemmasta tutkimuskokemuksesta huolimatta potilaiden tiedot lääketutkimuksista ovat paljolti puutteelliset. Vastaajista korkeintaan 40 prosenttia ymmärsi, että lääketutkimuksessa eri hoitovaihtoehdot voivat määräytyä sattumanvaraisesti, kuten kolikkoa heittämällä. Lisäksi tutkimus osoitti, että potilaat eivät tunnista lääketutkimusten todellista tavoitetta, joka on tuottaa uutta tietoa huolimatta siitä, hyödyttääkö tutkimukseen osallistuminen kyseistä tutkimukseen osallistuvaa potilasta. Väärinymmärryksen riskiä lisäävät tutkimuksen mukaan korkea ikä, vaikea sairaus sekä matala koulutustaso.

Lumevertailun käyttö tutkimuksessa heikentää potilaiden osallistumishalukkuutta

Tutkimuksen mukaan tutkimukseen vastanneista potilaista vain alle 20 prosenttia olisi valmis osallistumaan lääketutkimukseen, jossa käytetään lumevertailua. Lisäksi mahdollisten vakavien haittavaikutusten riski vähensi selvästi potilaiden osallistumishalukkuutta. Kuitenkin potilaat, jotka olivat aikaisemmin osallistuneet lääketutkimukseen, osallistuisivat todennäköisemmin vertailevaan tutkimukseen, jossa uutta lääkettä verrataan käytössä olevaan valmisteeseen tai lumevalmisteeseen.

Tulosten perusteella lääketutkimuksiin liittyvää tietoa tulee näissä potilasryhmissä lisätä potilaiden tietoon perustuvan suostumuksen turvaamiseksi sekä rekrytoinnin parantamiseksi. Kliinisten tutkijoiden ja rekrytoinnista vastaavan tutkimushenkilöstön tulee tulevaisuudessa entistä paremmin pohtia, kuinka he voivat varmistaa potilaiden todella ymmärtävän lääketutkimuksissa käytettävät tutkimusmenetelmät ja niiden käytännön merkityksen tutkimukseen osallistuvalle potilaalle.

Terveystieteiden maisteri, Emmi Reijulan väitöskirja Indicators of therapeutic misconception and willingness to participate in clinical drug trials: A survey among patients with epilepsy and Parkinson’s disease (Terapeuttisen väärinymmärryksen indikaattorit ja halukkuus osallistua kliinisiin lääketutkimuksiin: Kysely epilepsiaa ja Parkinsonin tautia sairastaville potilaille) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Mika Scheinin Turun yliopistosta ja kustoksena professori Anna-Maija Pietilä Itä-Suomen yliopistosta. Tilaisuus on suomenkielinen.

Emmi Reijula on syntynyt vuonna 1987 Kuopiossa. Hän on kirjoittanut ylioppilaaksi Kallaveden lukiosta vuonna 2006 ja aloittanut terveydenhoitajan opinnot vuonna 2007 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa. Terveystieteiden maisteriksi Reijula valmistui vuonna 2014 Itä-Suomen yliopistosta.

Sivu on päivitetty 10.10.2018


Uutiskuva

Epilepsialehdet 2019

Epilepsialehti 5/2019

Aiheina muun muassa:

Kuntoutumiskursseilta hankit pääomaa, jolla selviät sairautesi kanssa

Epilepsian Käypä hoito -suositukset on päivitetty

Vaikuttajafoorumi 2019

Kaverikahvilat

Epilepsialehti 4/2019

Vapauden kokemukset pitkäaikaissairailla

Henkilökuvassa näyttelijä Alina Tomnikov

Satu Aaposta ja Emmasta käsittelee epilepsiaa lapsen näkökulmasta

Vertaistuki on valtava arjen voimavara

Epilepsialehti 3/2019

Toiminnalliset ei-epileptiset kohtaukset

Lähtölaukaus mentoroinnille

Elämä haurauden edessä

Etäsopeutumisvalmennuskurssit

Epilepsialehti 2/2019

Soilin lapsuus Vaajasalon parantolassa

Korkeat asiakasmaksut voivat estää terveydenhuollon palveluiden käyttöä

Henkilökuvassa Satu Vyyryläinen

Vinkkejä nuorille kesätyön hakuun

Epilepsialehti 1/2019

Valtakunnallinen 112-päivä

Osaatko auttaa – Epilepsiakohtauksen ensiapu

Kodin ja koulun sujuva yhteistyö – lapsen etu edellä

Supersankari-kerho

Sivu on päivitetty 22.01.2020