Uutiset

Takaisin

Kansanedustajaehdokas – kampanjoi kanssamme!

Uutiskuva

Kansanedustajaehdokas – kampanjoi kanssamme!

03.04.2019

Kansanedustajaehdokas – kampanjoi kanssamme hyvän hoidon ja laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen puolesta!

Epilepsiaa sairastavien ihmisten edunvalvojana haastamme kevään 2019 eduskuntavaaliehdokkaat tekemään työtä hyvän hoidon ja sosiaali- ja terveyspalvelujen toimivuuden puolesta.

Vuoden 2019 kärkiteemamme ovat:

1. Sairastamisen kustannukset eivät saa olla hyvän hoidon este.

Epilepsian hoidon perusta on säännöllinen ja pitkäaikainen lääkehoito. Monet epilepsiaa sairastavat henkilötkäyttävät säännöllisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Potilasjärjestönä saamme huolestuneita yhteydenottoja epilepsiaa sairastavilta henkilöiltä ja heidän läheisiltään kasvaneista lääke- ja matkakuluista sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista.

2. Palveluiden järjestämisessä tulee painottaa laatua, osallisuutta ja jatkuvuutta.

Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden välttämättömien palveluiden kilpailutuksissa hinta ei saa ohittaa laatua. Palveluiden jatkuvuus esimerkiksi kuntoutuksessa ja asumispalveluissa on turvattava. Pitkäaikaissairaat ja vammaiset henkilöt on otettava mukaan heitä koskevaan päätöksentekoon.

3. Osatyökykyisten työllistymistä on edistettävä pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti.

Epilepsia voi tuoda haasteita ammatinvalintaan, opiskeluun ja työllistymiseen. Heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt tulee tunnistaa ja räätälöidä heille ohjausta ja tukea.


Suomessa on noin 60 000 epilepsiaa sairastavaa henkilöä. Epilepsiat muodostavat joukon erilaisia neurologisia sairauksia. Valtaosalla potilaista epilepsia on hyvin hallittavissa säännöllisellä hoidolla. Joidenkin potilaiden elämää epilepsia kuitenkin haittaa merkittävästi hoidosta huolimatta. Vakavimmillaan sairastuneen alentunut toimintakyky ja avuntarpeen tunnistamattomuus voivat johtaa taloudelliseen ja sosiaalisen syrjäytymiseen.

#eduskuntavaalit2019 #vaalilupaus #yhteisövälittää

www.epilepsia.fi

www.facebook.com/epilepsialiitto

www.twitter.com/epilepsialiitto

 

Sivu on päivitetty 03.04.2019


Epilepsialehdet 2020

Epilepsialehti julkaistaan viisi kertaa vuodessa printtinä sekä kaikille avoimena, linkki- ja kuvarikastein vahvistettuna digilehtenä.

Voit myös antaa meille palautetta lehdestä palautelomakkeella, johon pääset tästä linkistä. Kaikki saamamme palaute on meille arvokasta, sillä teemme lehteä lukijoita varten. Kehitämme lehteä palautteen pohjalta.

 

Epilepsialehti 5/2020

Aiheina mm.

 • Kun sairaus on harvinainen, vertaistuen merkitys korostuu
 • Kaisan tarina: Vauvan sairastuminen pysäyttää
 • Harvinaisepilepsiat – mistä on kyse?
 • Vaikeaa epilepsiaa sairastavan lapsen kehitys ja sosiaalinen toimintakyky
 • Toni Kulju väitteli vagushermostimulaatiosta
 • Matin tarina: elämänasenne auttaa arjessa harvinaisen epilepsian kanssa
 • Aikuisen ketogeeninen dieetti
 • Ruokavaliohoito lapsen epilepsiassa


Epilepsialehti 4/2020

Aiheina mm.

 • Epilepsian digihoitopolku
 • Etävastaanottoihin vauhtia koronakeväänä
 • Etähengailua Nuorten sohvanurkassa
 • Iloa ja kaveruutta lasten seikkailukurssilla
 • Pirkon tarina: Elämää kaatumataudin varjossa
 • Tekoälyn hyödyntäminen epilepsian hoidossa
 • Digikaverilta tukea digipalveluiden käyttöön

Epilepsialehti 3/2020

Aiheina mm.

 • Epilepsia ja parisuhde
 • Ruokavaliohoito voi auttaa lapsen epilepsiassa
 • Koronakriisi haastaa lasten oikeuksia
 • Epilepsia ja koronavirus
 • Kuopion epilepsiasymposiumi 2020

 

Epilepsialehti 2/2020

Aiheina mm.

 • Lasten epilepsiat ja kuumekouritukset
 • Epilepsiaa sairastavan nuoren sujuva siirtymävaihe
 • Erityisen rakas omaishoitajuus

 

Epilepsialehti 1/2020

Aiheina mm.

 • Kansainvälinen epilepsiapäivä 10.2.
 • Häiriöt lääkkeiden saatavuudessa
 • Yökylän ihme
 • Miten vertaismentori voi auttaa
 • Henkilökuvassa yhdistysaktiivi Marita Somero-Sajo

Sivu on päivitetty 16.12.2020