Ajankohtaista

Onko lapsen/nuoren fysio- tai toimintaterapeutti vaihtumassa Kelan kilpailutuksen seurauksena?
Kelalta on mahdollista hakea jatkamista tutun terapeutin kanssa

Kela on kilpailuttanut vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelujen tuottajat. Monen kuntoutuksen asiakkaan kohdalla kilpailutuksen tulos merkitsee sitä, että terapeutti vaihtuu. Jos haluat, että lapsesi jatkaa saman fysio- ja/tai toimintaterapeutin kanssa, vaikka hän ei tullut kilpailutuksessa valituksi, voit hakea Kelalta erillispäätöstä.  Kelan on mahdollista tehdä hankintalain 110 §:n mukainen päätös suorahankinnasta.

 

Hakemuksessa on syytä perustella, miksi terapeutin vaihtuminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta merkittävän hoito- tai asiakassuhteen turvaamiseksi. Kannattaa myös vedota Kelan kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 9 ja 10 §:iin ja perustella, miten asiakkaan terapeutin vaihtuminen olisi niiden vastaista. Lue lisää esimerkiksi Kehitysvammaisten Tukiliiton verkkosivuilta

Sivu on päivitetty 21.12.2018