Epilepsialehti

Epilepsialehti välittää tietoa epilepsiasta sekä antaa vinkkejä ja tukea epilepsiaa sairastavan henkilön ja hänen läheisensä arkeen. Lehti tavoittaa myös epilepsiaa sairastavien parissa työskenteleviä ammattilaisia.  

Julkaisemme lehdessä henkilöhaastatteluita ja asiantuntija-artikkeleita sekä esittelemme vapaaehtoistoimijoita. Kerromme myös kuntoutuksesta, epilepsia-aiheisista tapahtumista ja vertaistuen mahdollisuuksista. Myös lukijoiden oma ääni tulee lehdessä esiin esimerkiksi runojen ja mielipiteiden kautta.

Lehti on jäsenetu, joka lähetetään postitse jäsenillle. Lehti julkaistaan myös kaikille avoimena digiversiona.

Ilmestymisajat 2019: 4.2., 8.4., 10.6., 9.9. ja 15.11.

Päätoimittaja: Virpi Tarkiainen, puh. 050 400 9191, virpi.tarkiainen@epilepsia.fi
Toimitussihteeri: Marinella Ruutu, puh. 040 921 0978,  marinella.ruutu@epilepsia.fi

MEDIAKORTTI 2019

Sivu on päivitetty 10.06.2019