Kurssille hakeminen

Kursseille haetaan Epilepsialiiton kurssihakemuksella, jonka voi täyttää ja tulostaa verkkosivuilla www.epilepsia.fi/kuntoutus tai tilata Epilepsialiitosta. Ansökningsblankett på svenska 

Osassa kursseja tarvitaan hakemuksen liitteeksi lääkärin suositus, jonka perusteella voit hakea matkakuluja Kelalta. Suositus voi olla esimerkiksi B-lausunto tai ote sairauskertomuksesta tai kuntoutussuunnitelma, jossa kurssi ja sen tavoitteet on mainittu.

Avokursseille liitteeksi riittävät ajankohtaiset terveystiedot esim. kopio viimeisimmästä lääkärillä käynnin tekstistä. Matkakulut jäävät silloin itse maksettavaksi.

Hakemus ja liitteet eivät saa olla vuotta vanhempia. 

Lähetä hakemus liitteineen ennen hakuajan päättymistä Epilepsialiittoon, jossa tehdään kurssivalinnat. Huom. Hakuajan jälkeen kannattaa kysyä vapaita paikkoja kurssilla.


Hakemuksen postitusosoite ja lisätiedot: Epilepsialiitto / Kurssit, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki
Järjestöassistentti, puh. 050 401 5569, heli.lehtimaki@epilepsia.fi
Kuntoutuspäällikkö, puh. 040 516 0022, marja.nylen@epilepsia.fi

Valinnat

Kurssilaisten valinnassa huomioidaan hakijan

  • aiempi osallistuminen sopeutumisvalmennuskurssille
  • tiedon ja tuen tarve
  • elämäntilanteen kuormittavuus
  • soveltuvuus ryhmämuotoiseen kuntoutukseen sekä
  • lääkärin suosituksessa esille tuodut asiat.

Valinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille kotiin lähetettävällä kirjeellä noin kuukausi ennen kurssia.

Kustannukset

Kuntoutumiskurssit ovat osallistujille maksuttomia. Kurssit toteutetaan sosiaali- ja terveysministeriön tuella Veikkauksen varoista(STEA).

Kaikkiin kursseihin sisältyy ohjelma, ruoka ja vakuutusturva. Avokursseille ja teemapäiviin osallistutaan kotoa käsin, pidempiin kursseihin kuuluu täysihoito ja majoitus. 

Kun kurssille on hakeuduttu lääkärin suosituksella, voi matkakuluihin ja ansionmenetykseen hakea korvausta Kelasta. Matkakorvaushakemus (SV 4).

Lisätietoja matkakorvauksista ja kuntoutusrahasta täältä

Kelan kurssit (muut palveluntuottajat)

Kelan epilepsiakursseille haetaan Kelan kuntoutuksen hakulomakkeella KU 104 (vaativa kuntoutus) tai lomakkeella KU 132 (harkinnanvarainen kuntoutus), jonka voi täyttää tai tulostaa Kelan verkkosivuilta. Hakemukseen liitetään lääkärin suositus. Hakemus lähetetään Kelaan, joka tekee kuntoutuspäätökset.

 

 

Sivu on päivitetty 09.11.2018

Aikuisten kurssit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten kurssit

 

.