Lahjoita

Epilepsialiiton lahjoitustili

FI35 5541 2820 0204 29, OKOYFIHH

Lahjoituskohteet

Vertaistuki

Anna nuorelle mahdollisuus

Merkkipäivälahjoitus

Täytätkö tasavuosia?
Haluaisitko antaa saamasi lahjarahat epilepsiaa sairastavien ja heidän läheistensä vertaistukeen?
Ilo olisi yhteinen: sinun merkkipäiväsi – voimaannuttavampi huominen epilepsiaa sairastaville ihmisille.

Merkkipäivälahjoitus on helppo tehdä. Kerro meille merkkipäiväsi ajankohta ja yhteystietosi. Merkkipäiväkutsussa tai siihen liittyvässä lehti-ilmoituksessa pyydetään muistamiset Epilepsialiiton tilille: Helsingin OP FI35 5541 2820 0204 29

Lahjoittajan tulee merkitä maksun yhteydessä nimensä ja merkkipäivän viettäjän nimi viestikenttään, esimerkiksi Laina Lahjoittaja / Maija Mallikas 50 vuotta.

Saat merkkipäiväsi jälkeen halutessasi tiedon, josta käyvät ilmi lahjoittajien nimet ja lahjoitussummat. Jos rahaa on kertynyt yhteensä yli 500 euroa, julkaisemme halutessasi tiedot lahjoituksestasi Epilepsialehdessä.

Testamenttilahjoitus

Jo useat suomalaiset ovat edistäneet epilepsiatyötä tekemällä testamentin Epilepsialiitolle.  Mikäli henkilöllä ei ole perillisiä, jäämistö siirtyy kokonaisuudessaan valtiolle. Tällaisessa tilanteessa testamentti epilepsiatyön hyväksi voi olla varteenotettava vaihtoehto. 

Testamenttilahjoittaja voi itse vaikuttaa, että testamentti tukee hänelle tärkeitä asioita: epilepsiaa sairastavien ihmisten auttamista ja tukemista. Testamentin voi kohdentaa haluamallaan tavalla esim. epilepsiaa sairastaville lapsille tai epilepsiaa sairastavien ihmisten virkistystoimintaan.

Varmista testamentin pätevyys

Testamentin on täytettävä tietyt muotovaatimukset, jotta se on juridisesti pätevä. Siksi on hyvä kysyä neuvoja testamentin laatimiseen esimerkiksi oman pankin lakiasianneuvonnasta tai asianajotoimistosta.
 
Testamentissa on oltava:

  • testamentin antajan nimi henkilö- ja osoitetietoineen
  • testamentin saajan tiedot
  • testamentin kohde (esim. kaikki omaisuus tai rajatusti joku osa omaisuudesta)
  • päivämäärä ja paikka
  • testamentin tekijän allekirjoitus
  • kahden esteettömän, yhtä aikaa läsnä olevan todistajan on allekirjoitettava testamentti, päivämäärä ja paikka samat kuin testamentin tekijän allekirjoituksen yhteydessä.

Testamenttia on mahdollisuus muuttaa tai sen voi peruuttaa koska tahansa sen laatimisen jälkeen. Testamenttia tulee säilyttää niin, että se tulee esiin testamentin tekijän kuoleman jälkeen. Yleishyödylliselle yhteisölle tehdystä testamentista voi halutessaan tehdä ennakkoilmoituksen. Yleishyödyllisenä yhteisönä Epilepsialiiton ei tarvitse maksaa saamastaan testamenttilahjoituksesta veroa.
 
Kerromme mielellämme lisää epilepsiatyön osa-alueista, joista testamentin tekijä on kiinnostunut.

Liitolla on tällä hetkellä kaksi testamenttilahjoituksista perustettua muistorahastoa:

  • Sinikka Avila  -rahasto: epilepsiaa sairastavien kuntoutumista ja tukemista edistävään työhön.
  • Kimmo Marttinen -rahasto: aikuisille työkykyisille ja -ikäisille epilepsiaa sairastaville suunnattuun tiedotus- ja kurssitoimintaan.

Mallitestamentti (pdf) (78.5 KB) 

Muistolahjoitus

Voit ohjata läheisesi kuoleman johdosta kertyvät muistorahat epilepsiatyölle tai pyytää kukkatervehdysten sijaan lahjoitusta epilepsiaa sairastavien auttamiseen ja tukemiseen. Jos edesmennyt henkilö on itse sairastanut epilepsiaa ja halunnut tukea epilepsiatyötä, tällainen vaihtoehto on arvokas tapa muistaa.

Mikäli Epilepsialiittoa halutaan tukea jonkun henkilön kuoleman johdosta, pyydetään muistamiset tekemään Epilepsialiiton lahjoitustilille Helsingin OP FI35 5541 2820 0204 29

Pyydämme merkitsemään kuolleen henkilön nimi/muistaminen viestinkenttään lahjoituksen yhteydessä. Maksajan nimi tulisi myös kirjoittaa viestikenttään. Toimitamme tiedoksi lähiomaisille vainajan muistoa epilepsiatyötä tukemalla kunnioittaneiden henkilöiden nimet ja lahjoitussumman.

Kannatusjäsenyys

Epilepsiatyötä voi tukea myös liittymällä kannatusjäseneksi.
Kannatusjäsenenä saat Epilepsialehden, vaikuttavan tietopaketin. 
 
Kannatusjäsenmaksut vuonna 2020 ja 2021

Yksityishenkilöt: 60 euroa/vuosi, 40 euroa/6 kk
Yritykset: 70 euroa/vuosi, 50 euroa/6 kk

 

Sivu on päivitetty 05.01.2021