Lasten ja nuorten kurssit

Lasten ja nuorten toiminnallisten kurssien tavoitteena on auttaa nuorta itsenäistymään ja vahvistamaan itseluottamustaan. Epilepsiaa koskevan tiedon ja kokemusten jakamisen lisäksi kursseilla on mukana vahva seikkailuelementti. 

Kursseilla on niiden teemasta riippuen monenlaista ohjelmaa, jonka sisältöön nuoret voivat itse vaikuttaa. Kokeneet kurssityöntekijät pitävät huolen kurssin ”punaisesta langasta” ja turvallisuudesta.

Lasten seikkailukurssi

13.-18.7. ja perheiden jakso 17.-18.7. Nuorisokeskus Piispala, Kannonkoski                             Hae kurssille 13.5. mennessä: Epilepsialiiton kurssihakemus ja lääkärin suositus

Kurssi on tarkoitettu 9-14-vuotiaille epilepsiaa sairastaville lapsille. Vanhemmat ja sisarukset voivat osallistua kurssin päättävään perheiden jaksoon. 

Kurssin tavoitteena on antaa lapselle monipuolisen toiminnan avulla pärjäämisen ja kaveruuden kokemuksia.

Lapset osallistuvat viiden päivän kurssijaksoon ohjaajien kanssa. Vanhemmat tuovat lapset kurssipaikalle ensimmäisenä kurssipäivänä. Vanhempien ja sisarusten viikonloppuun voi osallistua koko perhe.

Hae kurssille

Elämän eväät – nuorten toiminnallinen kurssi 

1. jakso 23.-24.5. verkkotapaaminen 

2. jakso 20.-25.7. Nuorisokeskus Piispala, Kannonkoski

Hae kurssille 22.3. mennessä: Epilepsialiiton kurssihakemus ja lääkärin suositus

Kurssi on tarkoitettu 15-25-vuotiaille epilepsiaa sairastaville nuorille. Kurssin tavoitteena on rohkaista nuorta tarttumaan epilepsiaan liittyviin haasteisiin, vahvistaa itseluottamusta ja mahdollistaa onnistumisen kokemukset yhdessä toisten nuorten kanssa.  

Kurssi on kaksiosainen ja kurssille valitut nuoret osallistuvat molempiin jaksoihin. Ensimmäisellä jaksolla nuoret suunnittelevat kurssiohjelman yhdessä ohjaajien kanssa. Kurssilla käy myös neurologi kertomassa epilepsiasta.Toisella jaksolla nuoret vastaavat osaltaan ohjelman toteutuksesta. Keskeistä on yhdessä tekeminen. 

Hae kurssille

Sivu on päivitetty 11.05.2020

Aikuisten kurssit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten kurssit

 

.