Lasten ja nuorten kurssit

 

Lasten ja nuorten kursseilla elämää katsotaan nuoren omasta näkökulmasta tulevaisuuteen tähdäten.  Tiedon ja kokemusten jakamisen lisäksi kursseilla on mukana vahva seikkailuelementti. 

Kurssien tavoitteena on auttaa nuorta

  • itsenäistymään ja
  • vahvistamaan itseluottamustaan.

Kursseilla on niiden teemasta riippuen monenlaista ohjelmaa, jonka sisältöön nuoret voivat itse vaikuttaa. Kokeneet kurssityöntekijät pitävät huolen kurssin ”punaisesta langasta” ja turvallisuudesta.

 

Lasten sirkuskurssi

7.-13.7., perheiden jakso 12.-13.7. Nuorisokeskus Piispala, Kannonkoski

Haku 7.5. mennessä: Epilepsialiiton kurssihakemus ja lääkärin suositus

Kurssi on tarkoitettu 9-14-vuotiaille epilepsiaa sairastaville lapsille. Vanhemmat ja sisarukset voivat osallistua kurssin päättävään perheiden jaksoon. 

Tavoitteena on antaa lapselle monipuolisen toiminnan avulla onnistumisen ja itsenäistymisen kokemuksia sekä mahdollisuus käsitellä sairauteen liittyviä ajatuksia ja tunteita. Tärkeää on muiden lasten kanssa yhdessä toimiminen ja rohkeus kokeilla uusia asioita.

Lapset osallistuvat viiden päivän kurssijaksoon ohjaajien kanssa. Vanhemmat tuovat lapset kurssipaikalle ensimmäisenä kurssipäivänä. Vanhempien ja sisarusten viikonloppuun voi osallistua koko perhe.

Hae kurssille

 

Elämän eväät – nuorten kurssi 

1. osa 17.-19.5.

2. osa 22.-27.7.

Nuorisokeskus Piispala, Kannonkoski

Haku 17.3. mennessä: Epilepsialiiton kurssihakemus ja lääkärin suositus

Kurssi on tarkoitettu 15-25-vuotiaille epilepsiaa sairastaville nuorille. Kurssin tavoitteena on rohkaista nuorta tarttumaan epilepsiaan liittyviin haasteisiin, vahvistaa itseluottamusta ja mahdollistaa onnistumisen kokemuksia toisten nuorten kanssa.  

Kaksiosaisen kurssin ensimmäisessä osassa nuoret suunnittelevat kurssiohjelman yhdessä ohjaajien kanssa. Lisäksi nuorille järjestetään opetuskeskusteluja heidän omasta tilanteestaan. Kurssilla käy myös neurologi kertomassa epilepsiasta.Toisella jaksolla nuoret vastaavat osaltaan ohjelman toteutuksesta. Keskeistä on yhdessä tekeminen. 

Hae kurssille

Sivu on päivitetty 14.11.2018

Aikuisten kurssit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten kurssit

 

.