Liittokokous 2019

 

Liittokokous

Epilepsialiitto–Epilepsiförbundet ry:n sääntömääräinen liittokokous oli lauantaina 27.4.2019 Hämeenlinnassa. Kokouspaikkana oli Hämeenlinnan raatihuone, Raatihuoneenkatu 15.

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi Epilepsialiitto–Epilepsiförbundet ry:n sääntömuutos. Säännöt tulevat voimaan, kun ne on yhdistysrekisteriin merkitty.

Liiton jäseneksi hyväksytty jäsenyhdistys, joka on maksanut jäsenmaksunsa vuodelta 2018, on oikeutettu lähettämään kokoukseen edustajansa. Edustajien lukumäärä muodostuu yhdistyksen jäsenmäärän perusteella siten, että yksi edustaja aina alkavaa 100 jäsentä kohti, kuitenkin vähintään kaksi ja enintään 10 edustajaa kustakin jäsenyhdistyksestä. Liittokokoukseen osallistui 72 äänioikeutettua epilepsiayhdistyksen edustajaa.

Liittokokouksen jälkeen klo 16–19 oli miniseminaari epilepsiajärjestön ja epilepsian hoidon vuosikymmenistä sekä päivällinen. Miniseminaarin ohjelma
 

Esitykset hallituksen puheenjohtajaksi ja jäseniksi

Esitys hallituksen puheenjohtajaksi 2019-2020

Ulla Parviainen, Pohjois-Pohjanmaan epilepsiayhdistyksen ehdotus

Esitykset hallituksen jäseniksi 2019-2021

Salla Lamusuo, Turun Seudun Epilepsiayhdistys ry:n ehdotus

Tuomo Malinen, KYS-alueen epilepsiayhdistysten ehdotus

Liisa Metsähonkala, Helsingin epilepsiayhdistyksen ehdotus

Aino Puronkari, Pohjois-Pohjanmaan epilepsiayhdistyksen ehdotus

Liittokokous päätti yksimielisesti valita vaalivaliokunnan esityksen mukaan hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Liisa Metsähonkalan ja Tuomo Malisen. Liisa Metsähonkalan varajäseneksi valittiin Salla Lamusuo ja Tuomo Malisen varajäseneksi Aino Puronkari.

Sivu on päivitetty 05.06.2019