Liittokokous 2020

Epilepsialiiton sääntömääräinen liittokokous on siirretty järjestettävän 5.9.2020

Epilepsialiiton sääntöjen 6 § mukaan liittokokous pidetään vuosittain maalis-toukokuun aikana hallituksen päättämänä ajankohtana. Epilepsialiiton hallitus päätti 13.3. siirtää liittokokouksen ajankohtaa koronavirustilanteen vuoksi. Epilepsialiiton hallitus päätti 15.5. liittokokouksen uudeksi ajankohdaksi lauantai 5.9.2020 klo 10 alkaen. Päätös on tehty poikkeamislain (HE 45/2020 vp) nojalla, joka mahdollistaa yhdistyksen kokouksen järjestämisen syyskuun 2020 loppuun mennessä, vaikka laissa tai yhdistyksen säännöissä määrätään tiukemmasta määräajasta.

Liittokokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat (mm. vuoden 2019 hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, päätetään vuoden 2020 jäsenmaksusta sekä hallituksen kokouspalkkioista, vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2020) sekä hyväksytään Epilepsialiiton uusi strategia.

Edustajat varaavat ja vastaavat itse majoitus- ja matkakuluistaan. 

Etäosallistuminen mahdollista

Normaalitilanteessa Epilepsialiiton säännöt eivät salli etäosallistumisen mahdollisuutta liittokokouksessa. Suomen hallitus on kuitenkin saattanut 24.4. voimaan lain, joka mahdollistaa etäosallistumisen tietoliikenneyhteydellä. Epilepsialiiton hallitus on päättänyt kokouksessa 15.5. sallia osallistumisen kokoukseen myös etänä. Etäosallistuminen mahdollistetaan poikkeuksellisesti nyt myös tietoliikenneyhteyden avulla.

Liittokokousedustajat

Epilepsialiiton jäseneksi hyväksytty ja vuoden 2019 jäsenmaksun maksanut jäsenyhdistys on oikeutettu lähettämään edustajansa liittokokoukseen. 

Edustajien lukumäärä muodostuu yhdistyksen jäsenmäärän perusteella. Liittokokouksessa kutakin varsinaista jäsentä edustaa kalenterivuodeksi kerrallaan valitut edustajat, joiden lukumäärä on yksi edustaja aina kutakin alkavaa sataa (100) varsinaisen jäsenen jäsentä kohti, kuitenkin vähintään kaksi (2) ja enintään kymmenen (10) edustajaa, tai heidän varajäsenensä. Edustusoikeus määräytyy edellisen toimintavuoden 31.10. jäsenmäärän mukaan. Edustusoikeus on edellisen toimintavuoden jäsenmaksun maksaneilla yhdistyksillä.

Valtuutuket pyydetään toimittamaan liittoon etukäteen 17.8.2020 mennessä.Valtuutukset tulee esittää viimeistään 24 tuntia ennen liittokokouksen alkamista.

Kokouskutsu ja toimintaohjeet kokouksessa

Liittokokouskutsu ja toimintaohjeet kokoukseen osallistumisesta toimitetaan epilepsiayhdistyksille kesäkuun aikana.

 

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Virpi Tarkiainen p. 050 400 9191 virpi.tarkiainen(at)epilepsia.fi
Hallintovastaava Milla Haglund p. 050 365 1464 milla.haglund(at)epilepsia.fi

 

Sivu on päivitetty 11.06.2020