Mahdollistaja-hanke

Hankkeessa kehitetään tukea ja toimintaa työikäisille, joilla on todettu epilepsia. Hankkeessa toteutettavaa vertaismentorointia järjestetään koko Suomen alueella. Erilaisia tapahtumia sekä vaikuttamistyön koulutuksia järjestetään Satakunnassa, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Lapissa. 

 

Vertaismentorointia 

Hankkeessa kehitetään auttavaa vapaaehtoistyötä. Mallia otetaan opiskelumaailmassa ja työelämässä tutusta mentoroinnista. Epilepsialiiton vertaismentorointi on epilepsiaan liittyvän kokemustiedon hyödyntämistä. Hankkeessa koulutetaan mentoreita sekä etsitään yhteistyössä terveydenhuollon kanssa henkilöitä, jotka hyötyvät kahdenkeskisestä vertaistuesta. 

 

Tapahtumia ja vertaistukea

Tapahtumien teemat ja sisällöt ovat epilepsiaa sairastavien ja heidän läheistensä ideoimia. Vuoden 2020 tapahtumat liittyvät henkiseen hyvinvointiin, asumiseen ja itsenäiseen elämään sekä työelämään. Kaikki tapahtumat ovat maksuttomia ja matkakuluissa tuetaan. Syksyn 2020 tapahtumat: 

  • 3.9.   Oulu: Turvallista arkea omassa kodissa, Scandic Oulu City, lisätiedot ja ilmoittautuminen
  • 5.9.   Kokkola: Reittejä ja ratkaisuja työelämään, Sokos Hotel Kaarle, lisätiedot ja ilmoittautuminen
  • 16.9. Rovaniemi: Eväitä henkiseen hyvinvointiin epilepsian kanssa, Scandic Rovaniemi. Tilaisuus on täynnä, kysy peruutuspaikkoja: vuokko.makitalo@epilepsia.fi tai p.040 921 0975 

 

Vahvempaa vaikuttamista

Vaikuttamiskoulutusta järjestetään Porissa 2019-2020 ja OYS-erityisvastuualueella 2020. Koulutuksiin voivat hakea kaikki vaikuttamistyöstä kiinnostuneet alueiden epilepsia-, AVH- ja neuroyhdistysten piiristä. Koulutuksissa vahvistetaan omia vaikuttamistyön valmiuksia ja tutustutaan erilaisiin vaikuttamisen mahdollisuuksiin alueella. Vaikuttamistyö voi ryhmän tarpeista lähtien keskittyä esimerkiksi alueelliseen päätöksentekoon tai pitkäaikaissairauksiin ja vammaisuuteen liittyviin asenteisiin ja mielikuviin. Samalla yhdistysten toiminnalle saadaan lisää näkyvyyttä. Koulutuksista tiedotetaan alueilla ja järjestöjen viestintäkanavissa. 

 

Yhteistyökumppanit

  • Mieli ry
  • Omaishoitajaliitto
  • Aivoliitto
  • Neuroliitto

Yhteistyötä tehdään hankealueiden yhdistysten sekä keskeisten terveydenhuollon yksiköiden kanssa. Mentorointiin liittyvän materiaalin toteuttamisen yhteistyökumppanina toimii UCB Pharma Oy Finland. Hanke on osa STEAn rahoittamaa Arvokas-avustusohjelmaa.
 

Yhteyshenkilö               

Vuokko Mäkitalo
projektityöntekijä
vuokko.makitalo@epilepsia.fi
p. 040 921 0975

 

Sivu on päivitetty 01.07.2020