Mahdollistaja-hanke

Hankkeessa kehitetään tukea ja toimintaa työikäisille, joilla on todettu epilepsia. Hankkeessa toteutettavaa vertaismentorointia järjestetään koko Suomen alueella. Erilaisia tapahtumia sekä vaikuttamistyön koulutuksia järjestetään Satakunnassa, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Lapissa. 

 

Vertaismentorointia 

Hankkeessa kehitetään auttavaa vapaaehtoistyötä. Mallia otetaan opiskelumaailmassa ja työelämässä tutusta mentoroinnista. Epilepsialiiton vertaismentorointi on epilepsiaan liittyvän kokemustiedon hyödyntämistä. Hankkeessa koulutetaan mentoreita sekä etsitään yhteistyössä terveydenhuollon kanssa henkilöitä, jotka hyötyvät kahdenkeskisestä vertaistuesta. 

 

Tapahtumia ja vertaistukea

Tapahtumien teemat ja sisällöt ovat epilepsiaa sairastavien ja heidän läheistensä ideoimia. Vuoden 2020 tapahtumat liittyvät henkiseen hyvinvointiin, asumiseen ja itsenäiseen elämään sekä työelämään. Kaikki tapahtumat ovat maksuttomia ja matkakuluissa tuetaan. Syksyn 2020 tapahtumat: 

  • 17.12. Pori: Eväitä henkiseen hyvinvointiin epilepsian kanssa. Siirtyy vuodelle 2021
  • 10.12. Pori: Eväitä henkiseen hyvinvointiin epilepsian kanssa. Siirtyy vuodelle 2021
  •   9.12. Oulu: Eväitä henkiseen hyvinvointiin epilepsian kanssa. Siirtyy vuodelle 2021
  • 16.9.   Rovaniemi: Eväitä henkiseen hyvinvointiin epilepsian kanssa
  •   5.9.   Kokkola: Reittejä ja ratkaisuja työelämään.Tapahtuma peruttu
  •   3.9.   Oulu: Turvallista arkea omassa kodissa. Tapahtuma peruttu

 

Vahvempaa vaikuttamista

Vaikuttamiskoulutusta järjestetään Porissa 2019-2020 ja OYS-erityisvastuualueella 2020-2021. Koulutuksiin voivat hakea kaikki vaikuttamistyöstä kiinnostuneet alueiden epilepsia-, AVH- ja neuroyhdistysten piiristä. Koulutuksissa vahvistetaan omia vaikuttamistyön valmiuksia ja tutustutaan erilaisiin vaikuttamisen mahdollisuuksiin paikkakunnalla. Vaikuttamistyö voi ryhmän tarpeista lähtien keskittyä esimerkiksi alueelliseen päätöksentekoon tai viestintään. Tutustu Porin koulutukseen osallistuneiden yhteiseen videoon esteettömyydestä ja saavutettavuudesta.  

2020-2021 Vaikuta ja viesti-koulutukset OYS-erityisvastuualueella:  

 

Yhteistyökumppanit

  • Mieli ry
  • Omaishoitajaliitto
  • Aivoliitto
  • Neuroliitto

Yhteistyötä tehdään hankealueiden yhdistysten sekä keskeisten terveydenhuollon yksiköiden kanssa. Mentorointiin liittyvän materiaalin toteuttamisen yhteistyökumppanina toimii UCB Pharma Oy Finland. Hanke on osa STEAn rahoittamaa Arvokas-avustusohjelmaa.
 

Yhteyshenkilö               

Vuokko Mäkitalo
projektityöntekijä
vuokko.makitalo@epilepsia.fi
p. 040 921 0975

 

Sivu on päivitetty 13.01.2021