Medialle

Täältä löydät keskeiset faktat epilepsiasta, Epilepsialiiton logot ja tiedotuksen yhteystiedot.

Epilepsiat ovat laaja joukko neurologisia sairauksia

  • Mikä epilepsia on? Epilepsiat muodostavat joukon neurologisia oireyhtymiä, joiden syyt, alkamisikä, hoito ja kohtausten ennuste vaihtelevat suuresti. Epileptinen kohtaus on aivojen sähköisen toiminnan ohimenevä häiriö.
  • Miten epilepsia ilmenee? Epilepsiakohtaus voi ilmetä eriasteisina tajunnan, aistitoimintojen tai käyttäytymisen häiriöinä, raajojen tai vartalon kouristeluna. Yleensä kohtaukset kestävät muutamasta sekunnista muutamiin minuutteihin. Kohtaus voi myös pitkittyä, jolloin vaaditaan kiireellistä sairaalahoitoa.
  • Milloin on kyse epilepsiasta? Kuka tahansa voi saada yksittäisen epileptisen tajuttomuuskouristuskohtauksen runsaan valvomisen, stressin, alkoholin tai joidenkin lääkeaineiden käytön takia. Epilepsiasta hoitoa vaativana sairautena on kyse, kun henkilöllä on taipumus saada epileptisiä kohtauksia toistuvasti ilman erityisiä altistavia tekijöitä.
  • Mikä on syynä epilepsiaan? Epilepsia voi johtua aivosolujen vaurioitumisesta esimerkiksi aivovamman, aivokasvaimen, aivoverisuonimuutoksen, aivoverenkiertohäiriön tai aivojen kehityshäiriön seurauksena. Epilepsia voi johtua myös geneettisestä aivosolujen toimintahäiriöstä. Kaikkien potilaiden kohdalla epilepsian tarkkaa syytä ei vielä saada selville nykymenetelmillä.
  • Mikä osuus väestöstä sairastaa epilepsiaa? Noin 60 000 suomalaista eli yli 1% väestöstä sairastaa epilepsiaa. Lapsia heistä on noin 5 000. Joka vuosi epilepsialääkitys aloitetaan noin 3 500 henkilölle, joista noin 700 on alle 15-vuotiaita.
  • Minkä ikäiset sairastavat epilepsiaa? Sairastua voi missä iässä tahansa, yleisimmin kuitenkin varhaislapsuudessa tai ikääntyneenä.
  • Miten epilepsiaa hoidetaan? Epilepsian hoidon tavoite on kohtauksettomuus. Ensisijainen hoito on lääkehoito. Valtaosalla potilaista epilepsia on lääkehoidolla hyvin hallittavissa. Osalla potilaista epilepsia haittaa nykyhoidosta huolimatta merkittävästi elämää. Vaikeahoitoista epilepsiaa sairastaa noin 25% kaikista epilepsiaa sairastavista. Heistä merkittävä osa hyötyy leikkaushoidosta.

Logot ja visuaalinen ilme

Olemme päivittäneet (2/2018) graafista ohjeistoamme, joka on laadittu vuonna 2009. Ohjeistoon on koottu Epilepsialiiton tunnukset ja visuaalisen ilmeen elementit, värit ja typografia sekä ohjeita niiden käyttöön. Ohjeisto sisältää myös esimerkkejä käytännön sovelluksista.
 

Epilepsialiiton graafinen ohjeisto.pdf

Epilepsialiiton logo rgb.jpg

Epilepsialiiton logo harmaasävy.jpg

Epilepsialiiton logo mustavalko.jpg

Epilepsialiiton 50-vuotisjuhallogoFB

Epilepsialiiton 50-vuotisjuhlalogo, printti


Muita tiedostomuotoja ja -kokoja voit tiedustella Epilepsialiiton viestinnästä.

Viestinnän yhteystiedot

Epilepsialiiton viestintä vastaa epilepsiaa sairastavien ja heidän läheistensä, eri sidosryhmien, median sekä suuren yleisön ajankohtaisen ja asiallisen epilepsiatiedon tarpeeseen. Keskeisiä viestintäkanavia ovat viisi kertaa vuodessa ilmestyvä Epilepsialehti, www-sivut, sosiaalinen media, esitteet, tiedotteet ja uutiskirjeet.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)epilepsia.fi

Viestintäpäällikkö Marinella Ruutu
puh. 040 921 0978

Epilepsialehden tilaukset ja osoitteenmuutokset:
järjestöassistentti Heli Lehtimäki puh. (09) 3508 2358, epilepsialiitto@epilepsia.fi

Sivu on päivitetty 07.04.2019